De rendabiliteit en voederefficiëntie van melkveebedrijven verbeteren, dat is waar het Interreg-project PROTECOW voor staat. Vier jaar lang is gezocht naar de beste voederpraktijken. Onder begeleiding van melkveespecialisten wisselden zes Vlaamse, zes Waalse en zes Noord-Franse melkveehouders hun kennis en ervaringen uit. Ze motiveerden elkaar en konden elk hun bedrijfsvoering verbeteren. Via een video-campagne willen de projectpartners hun resultaten delen en nog meer melkveehouders inspireren. Vanaf 10 november lanceren ze een video met getuigenissen van melkveehouders, videolessen met praktijkgericht advies en een virtuele rondleiding op een melkveebedrijf.

Videogetuigenissen en praktijkgerichte videolessen helpen melkveehouders bij een betere bedrijfsvoering

« Het unieke aan het PROTECOW-project is de intensieve uitwisseling met melkveehouders in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. De drempel om samen te werken werd verlaagd, taal- en landsgrenzen weggewerkt », vertelt Eddy Decaesteker van Inagro. Eind december loopt het project af. Een slotevenement organiseren is zeer moeilijk in deze bijzondere tijden. Daarom kozen de projectpartners om de verworven kennis via diverse video’s te verspreiden.

TV-reportage met getuigenissen
De groep met achttien melkveehouders komt op regelmatige basis samen om hun technische en economische prestaties te vergelijken. Dankzij de uitwisselingen werden de boeren bewust van hun sterktes en groeide het besef dat ze hier nog meer op kunnen inzetten. Zo zijn de Vlaamse melkveehouders sterk in kwalitatieve ruwvoederproductie, Franse melkveehouders kunnen dan weer goed produceren met weinig krachtvoeders. Tussen 8 en 14 november zendt PlattelandsTv deze reportage uit. We brengen een bezoek aan drie melkveehouders uit de PROTECOW-club. Ze vertellen welke goede praktijken ze leerden en nu toepassen op hun bedrijf.

Vier thematische videolessen
De projectresultaten toonden aan dat je met lagere rantsoenkosten een hogere melkproductie kan behalen. « Via videolessen willen we onze theoretische kennis omzetten naar praktijkgericht advies. We vertrokken vanuit vragen die vandaag leven bij melkveehouders in onze regio », getuigt Leen Vandaele van Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).  
Dit zijn de vier thema’s van de videolessen:

  1. Wat is het belang van kwalitatieve ruwvoeders, meer bepaald van een goede graskuil?
  2. Hoe kan ik mijn voederautonomie verbeteren?
  3. Hoe kan ik de voederefficiëntie van mijn koeien optimaliseren?
  4. Hoe kan ik de rendabiliteit van mijn melkveebedrijf analyseren?
Webinar met virtueel bedrijfsbezoek
Als alternatief voor een bedrijfsbezoek, organiseren de projectpartners een webinar op 15 december. Dat start met een virtuele rondleiding op het Waalse melkveebedrijf Le Bailli van Bruno Massart. Hij vertelt onder andere hoe zijn voederstrategie is aangepast en wat het heeft opgeleverd. In een tweede luik van dit webinar wordt een overzicht gegeven van alle beschikbare instrumenten voor melkveehouders. Fiches met alternatieven voor sojaschroot, met oplossingen voor meer zelfvoorziening in eiwit en massa of met goede praktijken om ammoniakemissies te verlagen zijn enkele voorbeelden. Inschrijven kan via deze link.

De video-campagne start op 10 november. Zes weken lang wordt er elke dinsdag een video gelanceerd via het YouTube-kanaal, de Facebookpagina en de website van PROTECOW.


Meer info
PROTECOW wil de technische en economische cijfers van Vlaamse, Waalse en Noord-Franse melkveehouders helpen verbeteren. De projectpartners vergelijken onderzoek van melkvee-experts en ervaringen van melkveehouders uit het grensgebied.
 
Vragen? Contacteer dan:
Eddy Decaesteker – eddy.decaesteker@inagro.be – 051 27 33 86  
Leen Vandaele - leen.vandaele@ilvo.vlaanderen.be
 
Met Europese fondsen in het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen, verenigen vijf organisaties zich in dit grensoverschrijdend Frans-Belgisch project:
Logobanner_Protecow_V3.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij