Inagro ontwikkelde een nieuwe instructiefilm over de basisvaardigheden bij het plukken van champignons. De film kan champignontelers helpen bij het opleiden van nieuwe arbeiders. Champignons plukken is geen sinecure en tegelijk moeten kwaliteit, hygiëne en rendement hoog in het vaandel worden gedragen. De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis.

Nieuwe instructiefilm helpt champignontelers bij het sneller opleiden van nieuwe arbeiders

De West-Vlaamse land- en tuinbouwsector stelt jaarlijks heel wat nieuwe arbeiders aan het werk. De wereldwijde Covid-19 pandemie zorgde echter voor een tekort aan nieuwe arbeiders. De provincie West-Vlaanderen ontwikkelde daarom specifieke acties voor de West-Vlaamse landbouwsector. “Tijdens de coronacrisis hebben landbouwers grote nood aan nieuwe of extra werkkrachten. Het opleiden van die nieuwe werkkrachten vraagt veel tijd en energie, twee elementen die middenin een crisis vaak ontbreken. Om daaraan tegemoet te komen, beslisten we om specifieke acties op te zetten die land- en tuinbouwers ondersteunen bij de inzet van nieuwe arbeiders”, licht West-Vlaamse gedeputeerde Bart Naeyaert toe.    


  

Instructiefilm kan champignontelers helpen bij het sneller opleiden van nieuwe arbeiders  

Het oogsten van champignons is erg arbeidsintensief en moet handmatig gebeuren. Daarvoor zijn heel wat werkkrachten nodig. De nood aan personeel is in de champignonsector dan ook groot en de opleiding intensief. “Met de nieuwe instructiefilm willen we de champignonteler helpen bij het opleiden van nieuwe arbeiders”, vertelt Nancy Pyck, verantwoordelijke onderzoek eetbare paddenstoelen bij Inagro. “Ter voorbereiding van de film vroegen we advies aan enkele champignontelers om zo de behoeften van de sector te kennen. Daaruit bleek dat pluktechniek en ergonomie belangrijk zijn, maar ook dat plukhygiëne niet uit het oog verloren mag worden. Hygiëne binnen het teeltbedrijf is immers van cruciaal belang om ziekten en plagen te voorkomen.” In het filmpje wordt onder andere het belang van propere kledij, handen en materiaal beklemtoond. Onder andere Leen Degezelle (Vandechamp) werkte mee aan de instructiefilm en is tevreden met het resultaat. “De tips en vaardigheden in de film worden duidelijk in beeld gebracht en zijn ook meteen toepasbaar voor nieuwe werkkrachten. Met het beeldmateriaal kunnen we nieuwe arbeiders snel wegwijs maken in de champignonsector”, concludeert Leen.   


  

Verspreiding van de instructiefilm    

De instructiefilm wordt op dit moment verspreid naar alle champignontelers. Het filmpje is ook beschikbaar op het YouTube-kanaal van Inagro.    

De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis. De beelden in de film blijven ook bruikbaar na de coronacrisis.    

>> Bekijk het filmpje  

Good quality mushrsooms are the result of high quality picking.JPG


 

Gekoppelde thema's & sectoren: