Al zeven jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Door de uitbraak van het coronavirus was het dit jaar niet mogelijk om een fysieke trefdag te organiseren. Daarom organiseerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen ‘VarkensAcademie gaat digitaal’, een bijzondere editie van de jaarlijkse trefdag. Tussen 17 en 26 november namen zo’n 450 varkenshouders deel aan één of meerdere digitale infoavonden. Diverse experten uit de sector brachten online hun inzichten over verschillende thema’s.


 
Digitale versie van de VarkensAcademie brengt nieuwe kennis letterlijk tot in 450 huiskamers

De Covid-19 pandemie zette een punt achter de goede biggen-en vleesvarkensprijzen van vorig jaar en begin dit jaar. Daarnaast heeft België het AVP-vrije statuut op wereldmarkt nog niet in handen. Dat maakt de export van Belgisch varkensvlees er niet gemakkelijker op. Begin september werd er ook Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in Duitsland, waardoor de meeste niet-Europese landen ook hun embargo ingesteld hebben op Duits varkensvlees. Dit heeft opnieuw heel wat financiële gevolgen voor ons land.  

“De voorbije maanden waren zeker geen gemakkelijke periode, maar ondanks die grote moeilijkheden denk ik dat het altijd nuttig en nodig is om te blijven bijleren”, gaat gedeputeerde Bart Naeyaert van start tijdens de webinars. “Verder hoop ik dat jullie ook een beetje voor elkaar zorgen en dat jullie eens naar elkaar bellen of mailen. Probeer om contact te houden met elkaar, zodat ook jij je een beetje goed in je vel voelt”.

 

Heel wat technische thema’s kwamen aan bod tijdens de webinars 

Joris Vrielinck (Leievoeders/Ugent) vertelde de varkenshouders wat meer over een goed vaccinatiebeleid wat zou moeten leiden tot goede vaccinatieresultaten. Hij legde de aandacht vooral bij de hygiëne van het injectiemateriaal. “Spuiten spoelen met steriel water is een minimum”, benadrukte Joris Vrielinck. Daarnaast gaf hij advies over de naaldlengte per diercategorie, besprak hij de verschillende mogelijkheden van toediening  en ging hij dieper in op de aandachtspunten bij het mengen van vaccins.  

“In 25 jaar heb ik heel veel zien veranderen”, zo opende Peter van der Voorst (v.d. Voorst Klimaatbeheersing) zijn digitale voordracht. “Vroeger werd er veel te veel geventileerd. Toen waren er veel problemen met hoest vooral bij biggen en vleesvarkens. Het advies om minder te gaan ventileren was succesvol. Door de jaren heen is men steeds minder en minder gaan ventileren waardoor we nu al een aantal jaren op een niveau zitten dat er eigenlijk te weinig geventileerd wordt in varkensstallen.” Daarom was de belangrijkste boodschap van Peter van der Voorst om toch te durven ventileren. 

Dominique Huits (Inagro) adviseerde de varkenshouders of ze voor leidingwater of toch voor een alternatieve waterbron kiezen op hun bedrijf. “Het is van belang om niet enkel rekening te houden met de kostprijs van de waterbron zelf, maar hou ook rekening met alle mogelijke kosten zoals heffingen, aanschaf, werkingskosten en onderhoudskostprijzen als je inzet op een waterbehandeling”, klonk het.  

Michiel Vandaele (Trouw Nutrition) vertelde ons wat meer over de verschillende methoden die er bestaan om de conditie van de moderne zeug te bepalen en hoe de resultaten in de praktijk kunnen toegepast worden. Sarah De Smet (Varkensloket) gaf een overzicht van het verrijkingsmateriaal voor alle varkens. Laurens Vandelannoote (Innovatiesteunpunt) vertelde meer over de actualiteit rond energie en tenslotte ging Eline Geerardyn (ForFarmers) dieper in op brijvoer.

 

2021, een hoopvoller jaar? 

2020 is allerminst een normaal jaar. Net als veel andere sectoren voelen de varkenshouders de coronacrisis op diverse vlakken. Daarnaast krijgen ze met nog heel wat andere uitdagingen te maken. Inagro en de provincie West-Vlaanderen wensen de varkenshouders alvast een succesvoller jaar toe dan 2020.  

Ook in 2021 biedt de VarkensAcademie kansen aan varkenshouders om zich verder te ontwikkelen. Varkenshouders kunnen nog steeds aansluiten bij een kenniscoöperatie, ook wel studieclub genoemd. Drie tot vier keer per jaar komen kleine groepjes varkenshouders samen om kennis en ervaringen uit te wisselen over een technisch thema.  

Inagro startte afgelopen zomer, samen met DGZ, UGent en PVL, een nieuw demoproject. In het project worden varkenshouders begeleidt om de gezondheid van gespeende biggen te verbeteren. Op die manier kan het gebruik van antibiotica en/of zinkoxide verminderd worden. Heb je als varkenshouder interesse om deel te nemen aan het project, dan kan je contact opnemen via info.varkenshouderij@inagro.be.

Inagro vult het aanbod van de VarkensAcademie in de loop van het jaar nog verder aan. Varkenshouders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich gratis registreren voor de nieuwsbrief via de website van Inagro. Op de website kunnen ze ook de agenda met activiteiten raadplegen.  

De Provincie West-Vlaanderen en Inagro hopen alvast om in 2021 opnieuw een fysieke trefdag te mogen organiseren. Als alle maatregelen het toelaten, dan ontvangen we de West-Vlaamse varkenshouders graag op vrijdag 26 november 2021. 


 

Beelden bij dit persbericht zijn vrij te gebruiken mits bronvermelding (© Inagro).  

De presentaties en de videolessen zijn terug te vinden op de website www.inagro.be/varkensacademie.


 

Logobanner_VarkensAcademie_2020_DEF.png


 

Gekoppelde thema's & sectoren: