Na meer dan 10 jaar neemt mevr. Marie-Claire Van der Stichele afscheid als voorzitter van de Internationale Rozentuin in Kortrijk. Zij wordt opgevolgd door André Calus, ere-directeur van Inagro. Met een nieuwe publieksprijs ‘Stad Kortrijk’ krijgen nu ook alle bezoekers de kans om hun favoriete rozen te bekronen.  En zoals elk jaar kwam de internationale jury samen en reikte voor de 54e keer de ‘Gouden Roos’ uit aan de kweker van de best presterende nieuwe roos.

Voorzitterswissel en nieuwe publieksprijs voorgesteld tijdens 54° internationale rozenkeuring in Kortrijk

Demonstratie- en proeftuin
De Internationale Rozentuin is opgestart in 1959 in de tuinen van het kasteel ’t Hooghe in Kortrijk. De tuin bestaat uit een rozendemonstratietuin met o.a. een prachtige collectie over de geschiedenis van de roos en een rozenproeftuin waarin een groot aantal nieuwe rozen zijn opgeplant die nog niet in de handel zijn of hoogstens tijdens de laatste vijf jaar in de handel werden gebracht.
De tuin werd aangelegd door de Provincie West-Vlaanderen. Inagro, het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw van de Provincie uit Beitem verzorgt de tuin met financiële ondersteuning van de stad Kortrijk.

Dank aan onze voorzitster Mevr. Van der Stichele – De Jaegere
Sinds de heraanleg van de tuin in 2004 konden we onophoudelijk rekenen op de belangeloze inzet van onze voorzitster Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere. Met veel enthousiasme en passie voor de rozen behartigde ze de belangen van de rozentuin in haar Kortrijk. Als ere-gedeputeerde bouwde ze de samenwerking op tussen het provinciebestuur en de stad Kortrijk met goede onderlinge afspraken. De rozentuin blijft haar nauw aan het hart liggen.
Om gezondheidsredenen verhuisde het gezin Van der Stichele-De Jaegere recentelijk naar Leuven waardoor een combinatie met het voorzitterschap niet meer mogelijk is. Sinds kort werd dit overgedragen aan André Calus, ere-directeur van Inagro.
We bedanken Mevr. Van der Stichele–De Jaegere zeer hartelijk voor haar sterke inzet en nauwe betrokkenheid met het reilen en zeilen in de rozentuin.

Lancering nieuw initiatief prijs ‘Stad Kortrijk’
Om de liefde voor de roos bij een groter publiek en de betrokkenheid van de vele bezoekers bij de rozentuin te versterken starten we met de publieksprijs ‘Stad Kortrijk’. Hierbij vragen we het publiek om hun eigen top 5 op te stellen van de rozen in de Franse tuin. Al wie zijn lijstje indient maakt kans op een mooie prijs of één van onze waardebonnen. Wie het dichtst bij de algemene top 5 van het publiek zit, wint de hoofdprijs.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Je print het stemformulier af op de site van de rozentuin www.rozentuinkortrijk.be of van stad Kortrijk www.kortrijk.be.  Je duidt jouw top 5 aan en deponeert dit formulier in de bus in de rozentuin of mail naar planning.opendomein@kortrijk.be. Tot eind september kun je deelnemen. In oktober volgt de officiële uitslag met prijsoverhandiging.

Internationale jury keurt nu ook op geur
In de rozenproeftuin worden de rozen beoordeeld op hun geschiktheid voor de bij ons heersende groeiomstandigheden. We kiezen er dan ook resoluut voor de rozen in de proeftuin niet te behandelen tegen ziekten. Zo kunnen de variëteiten goed vergeleken worden. De opgeplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin en worden er het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal door een permanente jury beoordeeld en gekeurd. Aanvullend worden de rozen eind juni door de internationale jury gekeurd.
De internationale jury met als voorzitter Frans Thomas keurde de bloemen nauwkeurig. Waar vroeger de drie hoofdkenmerken: gewas, ziekte en bloei beoordeeld worden, nemen we vanaf dit jaar ook het kenmerk geur mee. Op deze manier gaat 30% van de punten naar de groeikracht, de algemene ontwikkeling en bladertooi, 30% naar de weerbaarheid tegen ongunstige groeiomstandigheden en tegen ziekten en 30% naar de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopéénvolging, de vorm, de kleur en 10% naar de geur van de bloemen.  
Wereldwijd voelen we de vraag naar geurende rozen. Door in de internationale keuring de geur mee te nemen in de criteria worden selectiehuizen gestimuleerd hierop in te zetten.

De rozen die in de prijzen vielen zijn gegarandeerd sterke, goed groeiende en mooie rozen.  
Aan de kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten werd een prijs toegekend.  De kweker van de roos die het hoogste aantal punten behaalt, krijgt de grote ereprijs, de zogenaamde “Gouden Roos”.

Informeren
Door het publiceren van de uitslagen van deze keuring, willen de initiatiefnemers de rozenliefhebbers, de selecteurs, de handel en de beroepstuinders objectief informeren over de waarde van de nieuwe rozen die in de handel worden gebracht. De uitslagen behaald in de verschillende rozenproeftuinen, worden door de rozenkwekers in de catalogi vermeld, hetgeen een leidraad vormt voor de bloemenliefhebber die rozen wenst aan te kopen.
In alle landen worden gelijkaardige internationale rozenproeftuinen aangetroffen. In ons land ligt er ook nog één in Wallonië, met name te Le Roeulx.  In het buitenland zijn de meest bekende rozenproeftuinen deze van Rome, Madrid, Genève, Baden-Baden, Den Haag en La Bagatelle nabij Parijs.

De Internationale Rozentuin kan gratis bezocht worden
De rozentuin staat open voor het publiek. Het bezoek is gratis. Elke rozen- of tuinliefhebber zal er zijn gading vinden.
In de demonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten. De demonstratietuin is onderverdeeld in een ‘Snijrozen’ tuin, de ‘Gouden Roos’ tuin, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elke roos of rozengroep is voorzien van de naam van de roos en de kweker. Het geheel bevindt zich in een heerlijk groen kader.
Belangstellenden in de rozenteelt die documentatie willen over rozen, kunnen de bezoekersgids gratis aanvragen (T 051 27 32 00 of onthaal@inagro.be).
De rozentuin kan ook bezocht worden door groepen onder begeleiding van een gids. Een dergelijk bezoek wordt aangevraagd via de Toeristische Dienst van de Stad Kortrijk.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie