Terwijl leerkrachten en leerlingen genieten van hun welverdiende vakantie maakt Inagro de balans op van het voorbije schooljaar. Na enkele jaren stagnatie en zelfs terugval noteren we dit schooljaar het grootste aantal bezoekende klassen sinds de opstart bijna 15 jaar geleden.

Recordaantal schoolkinderen bezoeken de boerderij

Ons aanbod van bezoekboerderijen - gepromoot onder de titel ‘Met de klas de boer op’ - kende bij de start een groeiend succes. Na een vijftal jaar verwelkomden de bezoekboerderijen zo’n 600 klassen per jaar. Maar de intrede van de maximumfactuur voor scholen had een grote impact op klasuitstappen. De impact was ook voelbaar bij de bezoekboerderijen met een terugval (tot 10%) als gevolg.

Het schooljaar 2014-2015 sluiten we nu af met ruim 630 bezoeken, goed voor zo’n 16.000 leerlingen verspreid over ruim 60 West-Vlaamse hoeves. Een recordjaar dus.

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen zetten al vele jaren (sinds 2002) in op het stimuleren van bezoeken aan een hedendaagse boerderij als ideale en levensechte kennismaking met de realiteit van onze voedselproductie. Jongeren, de consument van morgen, kregen hierbij bijzondere aandacht. De boerderij blijft een zeer rijke leeromgeving. De aangehaalde thema’s (voeding, dieren, natuur) sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen. Een nauwere samenwerking met partners (regioklassen, plattelandsklassen, …) verklaart wellicht ook een stuk het succes.

Inagro begeleidde ook al die jaren de bezoekboerderijen intensief met opleidingen, educatief materiaal en individueel advies op maat. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van dit educatieve aanbod gegarandeerd is en dat ook de deelnemende land- en tuinbouwers kunnen groeien in hun rol als ambassadeur voor de sector.

Daarbovenop stuurde Inagro de voorbije jaren heel wat promotieboodschappen richting scholen. Zo deden we in september met wat stro onze omslag opvallen tussen de rest van de post. Nieuw dit jaar was ook een maandelijkse fotowedstrijd op onze Facebook-pagina Onthaal op de boerderij. Hiermee maken leerkrachten hun hun eigen collega’s warm voor een bezoekje aan de boerderij. Verder geven we de scholen ook een financieel duwtje in de rug met een subsidie van 30€ per bezoek.

Ook de hoeves zelf bepalen het succes. Hun idealisme en de kwaliteit van hun aanbod overtuigen scholen om terug te komen. Een welgeplaatste dank je wel voor hen!

Inagro blijft ook in de toekomst inzetten op landbouweducatie via levensechte kennismaking. Dit najaar organiseren we een nieuwe basisvorming voor kandidaat-bezoekboerderijen. De oproep volgt binnenkort. Via het innovatieve project ‘boerderijschool’ onderzoeken we de kansen om klassen meerdere keren na elkaar een hoeve te laten bezoeken.

Meer info

Nele Dejonckheere
E nele.dejonckheere@inagro.be
T 051 27 32 25

Gekoppelde thema's & sectoren: