Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.

Rode klaver - praktische teelthandleiding

Om alle kennis over vlinderbloemige teelten (zoals Luzerne en rode klaver) op een overzichtelijke wijze te verzamelen, maar vooral ook praktijkervaring te bundelen en door te geven, is het demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” opgestart. Dit project wordt uitgevoerd met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
In het kader van dit project stelden de projectpartners een teeltfiche samen met de belangrijkste teeltaspecten en aandachtspunten bij het telen van rode klaver. Doorheen het project zal deze fiche verder aangevuld worden met praktische tips en foto’s. Eerder werd ook reeds een teeltfiche voor Luzerne samengesteld.

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Melkveehouderij | Vleesveehouderij