Openluchtgroenten zijn voor (West-) Vlaanderen heel belangrijk. Prei  heeft daarin een groot aandeel. Voor specifieke afzetmarkten wordt prei gevraagd die volledig vrij is van bodemdeeltjes. De teelt op hydrocultuur biedt deze garantie. Op de pilootinstallatie van Inagro groeit momenteel hydro-prei. Eerste resultaten geven aan dat hoge opbrengsten mogelijk zijn. Zoals gekend in de hydroteelt worden nutriënten heel gericht en gewasbeschermingsmiddelen zeer beperkt ingezet.

Inagro start onderzoek naar grondloze teelt van prei

Prei is belangrijk

In Vlaanderen groeit 4570 ha prei waarvan 80% in West-Vlaanderen. Daarvan is 3850 ha bestemd voor de verse markt en 720 ha voor de industrie. Veiling REO is de belangrijkste veiling voor de afzet van prei. Prei staat op de 2de plaats in de rangschikking van producten qua omzet (met een jaarlijkse omzet van 14,3 miljoen euro). Voor specifieke afzetmarkten, zoals export naar Canada en Japan, vraagt men een perfect ‘grondloze’ prei. De minste korrel  grond leidt tot afkeuring van de levering.

Inagro en prei

Inagro besteedt veel belang aan het onderzoek en de voorlichting in de teelt van prei. De focus ligt hierbij op rassenkeuze, teelttechniek, bemesting, gewasbescherming (IPM), houdbaarheid en bewaring. Na jaren onderzoek in de grondteelt start Inagro, in navolging van een eerste Nederlandse studie, met een pilootproject om prei in een systeem van hydrocultuur te telen. Hydrocultuur biedt de ultieme garantie op afwezigheid van grond. Daarnaast vermijdt de teelttechniek de zorg rond uitspoeling van nutriënten. Grondgebonden ziekten krijgen geen kans waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. De eerste resultaten bevestigen dit.

Hoge productiviteit met hoge kwaliteit

Het systeem vertoont momenteel een grote voorspelbaarheid wat mogelijkheden biedt voor continue plant en oogst. Daarnaast blijkt uit de eerste proeven dat de standdichtheid verdubbeld kan worden en dat de prei sneller groeit dan in vollegrond. Een eerst voorzichtige schatting wijst uit dat 3 preiteelten per jaar mogelijk zijn. De geoogste prei is van zeer hoge kwaliteit. De schachtlengte en diameter zijn afhankelijk van de lengte en dikte van de buisjes waar de prei in geplaatst wordt. Aangezien het rechte buisjes zijn krijg je per definitie mooie rechte prei met een scherpe overgang tussen het preiwit en het blad. Door buisjes met een diameter van 40 mm te gebruiken krijg je ook quasi uitsluitend planten met diameters van 3 à 4 cm waarvoor meestal de beste prijzen gegeven worden. De uniformiteit en het feit dat de prei los in het water hangt zorgt ervoor dat doorgedreven mechanisatie mogelijk is. De eerste prei van het teeltsysteem werd aan een interne smaaktest onderworpen en goed bevonden.  Verdere professionele testen moeten dit bevestigen.

Uitdagingen

De professionele uitbouw van een teeltsysteem voor hydro-prei staat nog in de kinderschoenen. In alle onderdelen van dit systeem is verder onderzoek en ontwikkeling nodig. Dit vereist maatwerk. In de nabije toekomst gaat Inagro in gesprek met specialisten in constructie en automatisatie om dit vorm te geven. Teelttechnisch neemt Inagro de hydroteelt van prei de komende jaren op in zijn onderzoeksprogramma. Specifieke ziekteproblemen, optimalisatie van de samenstelling van de voedingsoplossing en de ideale plantdichtheid zijn te onderzoeken. Voorlopig blijft de hydroteelt van prei nog een zaak van praktijkcentra en onderzoeksinstellingen. Het is onze taak om het dit nieuwe teeltsysteem verder te ontwikkelen en om te vormen tot een robuust systeem waarin geïnteresseerde tuinbouwers met voldoende zekerheid kunnen investeren. De verdere interesse van de afzetmarkten in dit product is daarbij van essentieel belang.

Contactpersonen

Mia Demeulemeester
Afgevaardigd bestuurder
E mia.demeulemeester@inagro.be
T 051 27 32 12 of M 0497 510 991

Bart Verhaeghen
Verantwoordelijke Pers en Communicatie
E bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 222 066

Gekoppelde thema's & sectoren: