Deze brochure is gericht op het bekomen van een volledig eigen voedervoorziening in biologische (melk)veehouderij. Hierbij staan vier thema’s die hiertoe kunnen bijdragen centraal. Een eerste thema gaat over het belang van begrazing en een goed bodembeheer onder (permanent) grasland. Het tweede thema focust op de samenstelling van grasland. Je vindt er o.a. een overzicht van de eigenschappen van de meeste gras- en vlinderbloemige soorten. Het derde thema gaat over de teelt van eiwitgewassen nl. veldbonen en erwten al dan niet in combinatie met graan.

Fiche VETABIO - Autonome voedervoorziening in de biologische melkveehouderij?


De brochure sluit af met een hoofdstuk over rantsoensamenstelling. De verschillende thema’s worden telkens geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Melkveehouderij