Naast beplanting bepaalt ook de architectuur van de bedrijfsgebouwen in belangrijke mate het uitzicht en het karakter van een land- of tuinbouwbedrijf. Tot op vandaag werd vooral ingezet op sensibilisatie van de landbouwsector. Zeker voor wat agrarische architectuur betreft, zijn we er van overtuigd dat ook architecten en bouwfirma's hierin een belangrijke rol kunnen spelen.

Brochure 'Agrarische Architectuur, technisch bekeken'

Met deze brochure richten we ons dan ook speciaal naar architecten en bouwfirma's. Aan de hand van heel wat fotomateriaal willen we een duidelijk beeld geven van wat agrarische architectuur kan betekenen.

 

Bestellen >>

Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie | Landbouw In Zijn Omgeving