Het doel van het project ‘Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering’ was
om de melkveehouders het belang van de kengetallen rond melkproductie, vruchtbaarheid, (kracht)
voederverbruik, uiergezondheid, … nog beter te leren kennen. Inzicht in het verzamelen, interpreteren
en adviseren van de melkveehouders aan de hand van concrete bedrijfsgegevens moet hen op weg
zetten om hun bedrijf nog beter te gaan uitbaten.

Efficiënt gebruik van kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij