Inagro en de Provincie West-Vlaanderen investeren ook dit jaar in de regionale publiekscampagne met de klinkende naam Schoon Boeren. Met deze campagne willen de organisatoren een gezicht geven aan de familiale land- en tuinbouwer die vele grote en kleine inspanningen doet voor een duurzaam bedrijf. Het authentieke verhaal van 8 sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Diksmuide, Lo-Reninge, Vleteren en Houthulst werkt inspirerend. Niet enkel voor de consumenten maar ook voor collega land- en tuinbouwers.

Acht 'Schone Boeren' uit de Westhoek vertellen over hun weg naar een duurzamere land- en tuinbouw

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer achter de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Kleine en grotere stapjes op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.

Informeren en sensibiliseren

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al is afgelegd op vlak van duurzaamheid. Maar ook geven we de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat zij als consumenten een belangrijke rol daarin te spelen hebben. Inagro heeft enerzijds de opdracht gekregen om het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken en anderzijds ook de opdracht om alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder te stimuleren en te begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering. Zij doet dit via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies.

Acht bedrijven, acht verhalen

De campagne Schoon boeren loopt gedurende één jaar in vier West-Vlaamse gemeenten. Dit jaar in de gemeenten Houthulst, Diksmuide, Lo-Reninge en Vleteren. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio.
De naam van de campagne ‘Schoon Boeren’ is op vele manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel land- en tuinbouwer genoemd. Kortom, je kan er alle kanten mee uit en zo is ook de campagne opgezet.
Acht land- en tuinbouwers, twee uit elke gemeente, vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze nemen. De campagne is sterk lokaal verankerd, met verhalen van achter de hoek, met mensen die ook in de lokale gemeenschap geëngageerd zijn. Allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show. De vier gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als nu tijdens de campagne een belangrijke sleutelrol. Zij zorgen voor de lokale betrokkenheid en brengen mee dit verhaal tot ‘leven’ bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.

De acht deelnemende bedrijven werden gekozen, in samenwerking met de respectievelijke gemeenten, op basis van vier belangrijke criteria: besparen (water, energie,…), minder uitstoot (geur, ammoniak, fijn stof, gewasbescherming,…), maatschappelijk engagement (zorg op de boerderij, verenigingsleven,…) en visuele kwaliteit (integratie in het landschap, architectuur gebouwen,…). De acht bedrijven komen uit heel verschillende landbouwsectoren maar vormen ook een staalkaart van land- en tuinbouw in deze regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaring, allen met dezelfde passie voor de stiel. 

Alle wegen leiden naar Schoon Boeren

De verhalen van deze acht Schone Boeren kan u terugvinden in de overzichtsbrochure die zal verspreid worden naar alle inwoners van deze regio en die ook via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro te krijgen is. Een tweede pijler van deze campagne is een tentoonstelling. Met de tentoonstelling gaan we dieper in op de vele uitdagingen waar een land- en tuinbouwbedrijf voor staat om duurzamer te produceren. Telkens reiken we ook oplossingen aan die we ook terugvinden op de deelnemende bedrijven. Aangevuld met wat algemene informatie over de landbouwsector in deze regio en een leuk kennismakingsfilmpje is een bezoekje meer dan de moeite waard.
De tentoonstelling zal tijdens het campagnejaar om de 2 maanden van gemeente veranderen. In de brochure en op de website vindt u de exacte data en locaties. We kozen voor locaties die gemakkelijk toegankelijk zijn en waar heel wat mensen over de vloer komen. Een kopie van deze tentoonstelling zal ook kunnen gebruikt worden op tal van evenementen in de regio (opendeurdagen, jaarmarkten, fietstochten,…). Voor de scholen uit de regio wordt er nu een aanpak op maat uitgewerkt.

Alle informatie kan je ook terugvinden op de campagnewebsite www.schoonboeren.be.

Wie zijn nu de Schone Boeren van 2014-2015?

Voor informatie over de bedrijven verwijzen we graag naar de brochure en de website. U vindt daar alle details over type bedrijf, hun verhaal en hun vele troeven. Hier alvast een adreslijst. Wenst u contact op te nemen, dan kunt u via Inagro de telefoonnummers krijgen.


Een stukje historiek

De Provincie en Inagro investeren al vele jaren in een beter draagvlak voor de landbouwsector bij de man in de straat. Er zijn de vele initiatieven in landbouweducatie, hoeveproducten, bezoekboerderijen en groene zorg. Maar deze campagne is ontstaan als vervolg op de provinciale wedstrijd bedrijfsbeplanting, die meer dan 50 jaar werd georganiseerd en in 2012 zijn laatste laureaten kende. De aandacht voor visuele kwaliteit op het platteland, met mooie landbouwbedrijven, geïntegreerd in het landschap is in al die jaren sterk toegenomen en is ook in deze campagne een belangrijk aandachtspunt bij de keuze van de acht bedrijven.
De nieuwe aanpak laat nu toe om vele andere aspecten van een duurzame bedrijfsvoering, die steeds maar winnen aan belang, mee te nemen in het campagneverhaal. Dit jaar is het de 2e editie van Schoon Boeren. Vorig jaar werd er campagne gevoerd in Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene.