Steeds vaker worden land- en tuinbouwers geconfronteerd met grote groepen ganzen op hun percelen. Dit gaat enerzijds over de traditionele overwinterende ganzen, anderzijds is er een toenemende groep ganzen die het jaar rond in onze contreien verblijft. Deze laatste groep, ook wel bekend als de zomerganzen, kunnen belangrijke schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen met opbrengstverlies tot gevolg.

- Update 2015 -

Brochure ganzenwijzer

Bijlage : Fiche ganzenschade kan je downloaden

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Landbouw In Zijn Omgeving