Er zijn steeds meer overzomerende ganzen die zich invasief gedragen. Ze veroorzaken heel wat schade aan landbouw, natuur en recreatie. Het prikken van ganzeneieren is, naast jacht en afvangsten, een beheermaatregel die de verdere aangroei van ganzenpopulaties beperkt.

Eieren prikken doe je zo !
Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming | Landbouw In Zijn Omgeving