Het boek ‘Van Abelia tot zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij’ bespreekt een groot aantal plagen en ziekten (insecten, mijten, schimmels, bacteriën, aaltjes, dierlijke beschadigers en voedingsfouten). Bovendien is een uitgebreid hoofdstuk omtrent de geïntegreerde bestrijding in het boek opgenomen. De uitgave eindigt met een overzichtelijke tabel van de besproken ziekten en plagen per plantengeslacht, zodat iedere teler vrij gemakkelijk kan nagaan door welke ziekte of plaag een bepaald gewas is aangetast. Het boek is opgemaakt in A4-formaat, bevat ruim 400 kleurenfoto’s en telt 550 blz.

Boek Van Abelia tot Zwarte bonenluis, een overzicht van mogelijke teeltstoornissen in de boomkwekerij (2006) - TEGEN BETALING

Info-aanvraag: onthaal@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving