Deze brochure geeft enerzijds een overzicht van de verschillende beschikbare producten en de voederwaarde voor rundvee, belangrijke info voor de veehouders die deze producten gebruiken op hun bedrijf.

Bijproducten van de bio-ethanolproductie - Aanbod en waarde voor melkvee
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij