In deze brochure vindt u een weergave van de resultaten van de vet/eiwitsturing van enkele opgevolgde praktijkbedrijven binnen het project 'een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen'.

Een nauwere vet/eiwitverhouding in de melk: reeds sturen in het basisrantsoen
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij