Binnen het demonstratieproject 'Boer voedt koe goed' werden 17 bedrijven intensief opgevolgd op gebied van rantsoen en ureumgehalte in de melk. Op basis van de ervaringen, opgedaan bij deze bedrijven, werd deze brochure geschreven.

Boer voedt koe goed - Melkureum helpt rantsoen optimaliseren
Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij