Schuif aan bij Inagro en groei als ondernemer. Met deze slogan lanceert Inagro een nieuw initiatief om haar communicatie met en dienstverlening aan de land- en tuinbouwers te verbeteren, te versterken en te personaliseren.

Inagro voortaan op maat van uw bedrijf

Kennis maakt op een land- en tuinbouwbedrijf vaak het verschil. Zeker in moeilijkere economische tijden. Het is als land- en tuinbouwer een hele uitdaging om de weg te vinden in het grote aanbod aan kennis en informatie. Welke info is bruikbaar? Welke info is objectief? Welke tips zijn écht bruikbaar?

Inagro is op heel wat terreinen actief: van akkerbouw over tuinbouw tot dierlijke productie. Het feit dat we in 2014 meer dan 7000 land- en tuinbouwers mochten verwelkomen op in totaal meer dan 100 activiteiten mag een bewijs zijn voor de uitstekende reputatie van Inagro in de sector. Niet alle informatie en diensten zijn bruikbaar voor elke individuele land- of tuinbouwer. Daarom bepaalt de land- of tuinbouwer bij Inagro voortaan zelf welke info hij of zij wil ontvangen. Informatie die vanuit onze missie als publiek gefinancierde kennisinstelling degelijk en objectief is.

Landbouwers kiezen zelf

Hoe gaat dit nu in zijn werk? Met enkele eenvoudige muisklikken maken landbouwers of telers een persoonlijke account aan op het vernieuwde www.inagro.be. Belangrijk hierbij is dat ze hun eigen voorkeuren aanvinken. Zo kiezen ze bijvoorbeeld één of meerdere sectoren waarin ze actief zijn. Maar ze kunnen ook bepaalde sector-overschrijdende thema’s zoals bodem, water, energie,… opvolgen. Voortaan beslissen wij niet meer welke info voor welke landbouwer interessant is. Dit bepalen ze nu helemaal zelf.

Door het aanmaken van een account krijgen ze voortaan ook het nieuws in hun mailbox. Wekelijks bundelen we alle info en agendapunten in een persoonlijk op maat samengestelde nieuwsbrief. Er komt dus niet één nieuwsbrief van Inagro maar net evenveel als er geregistreerde land- en tuinbouwers zijn. 

De kers op de taart is een nieuw online platform: ‘Mijn bedrijf’. Bij het aanmaken van een account of nadien via hun eigen profiel kan de land- of tuinbouwer ook zijn bedrijf koppelen aan die account. Hierdoor krijgt hij automatisch toegang tot een nieuw en uniek platform.

Één login geeft toegang tot brede waaier aan diensten

Op dit platform zal Inagro voortaan haar analyseresultaten en allerhande adviesrapporten plaatsen. De landbouwer kan ze daar dan terugvinden, archiveren, downloaden of delen met diverse eigen adviseurs. Verder zal dit online platform ook een rechtstreekse toegang geven tot tal van bestaande en nog nieuw te ontwikkelen applicaties, rekenmodules,… 
Het unieke hiervan is dat dit nu mogelijk is met één en dezelfde login. Door de integratie van diverse databanken (intern en extern) hoeft de landbouwer niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te geven voor elk advies of elke berekening… een hele stap vooruit. Dit platform is een heuse blokkendoos waarin nog heel wat nieuwe diensten hun plaats kunnen vinden. We roepen dan ook alle land- en tuinbouwers op om de toekomst van dit platform mee te helpen invullen.
Overtuigd van de vele voordelen heeft alvast de REO-veiling beslist om alle actieve coöperanten in groep te registreren. Zo kunnen hun telers de registratie overslaan en na het aankruisen van hun persoonlijke voorkeuren onmiddellijk genieten van de gepersonaliseerde info en het online platform voor hun bedrijf.

Groei!

Vanaf 6 januari start Inagro een lanceringscampagne om deze nieuwe aanpak te promoten in de sector. De hele campagne is opgebouwd rond de term ‘GROEI’. Dit is een term die in de land- en tuinbouwsector op heel wat manieren in te vullen is. Vanuit Inagro hebben we de ambitie om onze nieuwe ‘klanten’ te laten groeien in kennis, te laten groeien als ondernemer en hen te helpen (met o.a. onze teelttechnische kennis) om hun gewassen en dieren beter te laten groeien.

Door een betere kennis van onze doelgroep willen we ook als organisatie groeien in onze dienstverlening en doelgerichtheid. De betrokkenheid met onze land- en tuinbouwers zal stijgen door hen, nog beter dan nu, te betrekken bij onze werking, ons onderzoek en onze voorlichting.

De GROEI wordt in de campagne gevisualiseerd door een pijl omhoog, een pijl samengesteld uit mensen, land- en tuinbouwers die samen vooruit gaan. Aanvullend zijn er ook drie sectorspecifieke beelden van een tuinbouwer, een akkerbouwer en een melkveehouder. Elk met hun uit de kluiten gewassen ‘product’. Ook dit symboliseert ‘met een knipoog’ de groei.

Met Agriflanders voor de deur is dit uiteraard een uitgelezen moment om de campagne te starten. Gecombineerd met een zending naar alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers staat de stand op Agriflanders volledig in het teken van onze nieuwe communicatiestrategie.

Onze beloftes

De personalisering van onze communicatie, die mogelijk is dankzij de digitale ontwikkelingen, maakt het onze doelgroep eenvoudiger in het brede aanbod aan informatie te filteren.

De digitale nieuwsbrief laat ons toe om de informatie actiever te sturen naar geïnteresseerde telers. Elke vrijdag krijgen de geregistreerde land- en tuinbouwers  een persoonlijk samengestelde nieuwsbrief. We zullen dit gebruiken voor nieuws, agendapunten en berichten uit het platform ‘Mijn bedrijf’.

De vernieuwde website zal, eens u ingelogd bent, ons aanbod gefilterd weergeven. Zo vindt u nog sneller de info die aansluit bij uw voorkeuren. Verder zetten we onze dienstverlening meer in de verf en zorgen we er uiteraard voor dat de website ook op tablets en smartphones volledig functioneel is.

De uitnodigingen voor één van onze meer dan 100 jaarlijkse activiteiten worden gericht verstuurd. Zo mis je als land- of tuinbouwer geen enkele interessante studiedag, demo of proefveldbezoek meer. Want zeker die laatste worden vaak in functie van de weers- of veldomstandigheden pas op het laatste moment aangekondigd.

Inagro heeft als praktijkcentrum een unieke positie. Onze missie is om het onderzoek te brengen naar de dagelijkse praktijk op een land- en tuinbouwbedrijf. Dit betekent niet alleen het uittesten van nieuwe rassen of technieken in praktijkomstandigheden, maar ook de wetenschappelijke resultaten vertalen naar praktische kennis, tips en adviezen waar de landbouwers en telers onmiddellijk mee aan de slag kunnen. In de toekomst zetten we extra in op die vertaalslag en zullen die praktische, hapklare tips voorbehouden zijn voor de geregistreerde  land- of tuinbouwers.

Het aanmaken van een account bij Inagro is eenvoudig, transparant en volledig gratis. Dit is nu zo en zal ook in de toekomst zo zijn. We willen met dit initiatief iedereen kunnen bereiken. Hoe meer landbouwers en tuinders toegang hebben tot onze kennis, onze expertise en onze dienstverlening hoe beter voor de sector, de bedrijven en de ondernemers. Diensten die nu reeds betalend zijn, zoals laboanalyses en bepaalde vormen van individuele voorlichting blijven uiteraard aangeboden tegen dezelfde voorwaarden. Met dit initiatief richt Inagro zich in de eerste plaats naar land- en tuinbouwers maar uiteraard kan iedereen een account aanmaken. Ook onze vele (project)partners, collega onderzoekers, financiers,…  zijn dus van harte welkom om zich te registreren!