5 jaar geleden startten Phytofar, Volsog en Inagro met het Sentinel-project. Verschillende loonsproeiers maakten gebruik van de Sentinel® om hun restwater van het spuittoestel te zuiveren. Zo werkten zij mee aan een betere waterkwaliteit en worden zij op de 39ste Volsog fytodag in de bloemetjes gezet.

5 jaar restwater van spuittoestel zuiveren met Sentinel

Opvang en verwerking restwater vermijdt vervuiling
Onder meer via rest- en spoelwater van het spuitproces komen gewasbeschermingsmiddelen soms in het oppervlaktewater terecht en hebben zo een negatief effect op het waterleven. Daarnaast leidt de aanwezigheid van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater mogelijk tot het uit de markt nemen van deze middelen of een beperking op de toepassing ervan. Rest- en spoelwater belast met gewasbeschermingsmiddelen opvangen en verwerken biedt een oplossing. Eén van de systemen om het restwater te verwerken is de Sentinel® (firma WMEC).

De Sentinel zuivert
De Sentinel® werkt op basis van chemische processen, waarbij de resten van de  gewasbeschermingsmiddelen vlokken vormen na toevoeging van chemische producten (IJzersulfaat, Natriumhydroxide en Polyelektroliet). Deze vlokken bezinken en worden uit het restwater gefilterd. Elke verwerkingsbeurt, die een 6-tal uur duurt, zuivert zo’n 900 liter water. Dit zuiver water kan gebruikt worden om een eerste spoeling uit te voeren of voor een totaal herbicidebehandeling. De slibfractie die overblijft wordt door Phytofar Recover meegenomen en door een gespecialiseerde firma verwerkt.

Samenwerking loont
In 2009 werd het Sentinel-project opgericht als een samenwerking tussen Phytofar, Volsog en Inagro met als doel loonsproeiers en landbouwers te helpen bij de zuivering van het restwater van hun spuitoestel. Phytofar (Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen) investeerde in de aankoop van het Sentinel-systeem. Volsog (Verbond van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke school voor Sproei Ondernemers Gent) ondersteunt hun leden die deelnemen aan het Sentinel-project op financieel vlak. Inagro zorgt voor de volledige praktische en logistieke omkadering.

schema_sentinel.jpg

Gedurende de afgelopen 5 jaar werd in totaal zo’n 315 m³ restwater verwerkt. Dit verdeelt over 12 verschillende loonsproeiers en 5 bedrijven/onderzoekscentra. De eerste 3 jaren (2010, 2011, 2012) waren van belang om de werking van de Sentinel® te leren kennen en te optimaliseren. De laatste 2 jaren kent het gebruik van de Sentinel® een opmars. Tijdens 2013 werd reeds 91 m³ restwater verwerkt en in 2014 werd een recordhoeveelheid van 110 m³ restwater verwerkt.

Meer dan 23.000 km waterlopen beschermd
In welke mate kon dit bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Gemiddeld genomen was er 3,7 mg actieve stof aanwezig per liter restwater. Op 315 000 liter restwater over 5 jaar komt dit neer op 1165,5 g actieve stof, die verwijderd werd uit het restwater. Mocht deze hoeveelheid actieve stof in het oppervlaktewater terecht gekomen zijn dan zou 23 310 km waterloop (1 m breed, 0,5 m diep) de wettelijke norm overschrijden (0,1 µg/l). M.a.w. door het gebruik van de Sentinel® werd 23 310 km waterloop beschermd.

Het gebruik en de promotie van de Sentinel® heeft ook een indirect positief effect op de waterkwaliteit. Loonsproeiers geven immers aan dat door met Sentinel® te werken of erover te horen, ze meer bewust worden van deze problematiek. Hierdoor wordt doordachter gewerkt en geprobeerd de hoeveelheid restwater zoveel mogelijk te beperken.

Deelnemers in de bloemetjes
Tijdens deze 39e VOLSOG ‘Fytodag’ op donderdag 8 januari wenst Inagro samen met Phytofar en Volsog alle deelnemers aan het Sentinel-project in de bloemetjes te zetten. Zij helpen alvast constructief mee aan het verbeteren van de waterkwaliteit door hun overgebleven restwater, na het spoelen op het veld, op te vangen en op een correcte manier te laten verwerken. Zij bleven ook geloven in het systeem, ook toen het in het begin wat moeizamer verliep. We hopen dat hun deelname anderen kan inspireren en aanzetten tot actie en nieuwe deelname.

Gezocht! Loonsproeiers en landbouwers voor deelname Sentinel-project.
Uiteraard gaan we verder met het Sentinel-project. Een telefoontje of mail naar Inagro volstaat om het opgevangen restwater op een goede manier te verwerken. De prijs om het restwater te verwerken bedraagt €50/m³ + een éénmalige kost per verwerking van €25 (logistieke en administratieve kost). Volsog ondersteunt zijn leden door de eerste 2 m³ te financieren en voor iedere loonsproeier die vorig jaar deelnam en iemand nieuw aanbrengt betaalt Phytofar nog eens 1 m³ terug.

Meer info
Ellen Pauwelyn
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming