Op vrijdag 13 maart stelt Inagro haar inspiratiegids rond korte keten voor. De persvoorstelling gaat door in de school MPI GO De Bevertjes in Oedelem, waar korte keten-producten op vandaag al een plekje verworven hebben. We ontdekken er wat deze leerlingen doen om hun voedselkilometers te beperken.

Inspiratiegids Lekker Lokaal helpt scholen aan de slag met hoeveproducten

Een gids om te inspireren

Onder het motto ‘Ga eens… Lekker Lokaal’ zette Inagro een scholenwedstrijd op poten waarbij West-Vlaamse scholen hun ideeën en acties rond korte keten konden inzenden. Alleen producten rechtstreeks afkomstig van de boer kwamen in aanmerking. De inzendingen dienden als basis voor de inspiratiegids. Deze gids wil ook andere scholen aanzetten om te werken met de korte keten. Naast een duurzaam afzetsysteem, is de korte keten ook een manier om jongeren opnieuw in contact te brengen met de oorsprong van ons voedsel.

‘Lekker lokaal’ omvat een massa aan thema’s om projecten op te zetten in de school: gezonde levensstijl, zorg voor natuur en milieu, landbouw, de seizoenen, de voedselketen, eerlijke handel, duurzame economieën, voedselverwerking… De gids reikt hierbij praktische ideeën, ondersteuningsmaatregelen en didactische materialen aan.

Over de school
Het Medisch Pedagogisch Instituut De Bevertjes te Oedelem is een school voor kinderen met autisme, en kinderen met mentale of fysieke beperkingen.
In deze school eten de leerlingen wekelijks een vers stuk fruit afkomstig van het bio tuinbouwbedrijf Den Hogen Akker. Het zesde leerjaar brengt deze appeltjes rond. Hierbij gaan ze na hoeveel appels elke klas nodig heeft en stellen ze pakketten samen die ze achteraf rondbrengen.  Dit zijn taken die zij krijgen om te leren gestructureerd en planmatig taken uit te voeren.
De school engageert zich het jaar rond voor de MOS-doelstellingen (Milieuzorg Op School) waaronder ook een lokaal aankoopbeleid beschreven staat.

De korte keten, een duurzaam afzetsysteem

Wat maakt van de korte keten een duurzaam afzetsysteem? Het eerste aspect is de ecologische pijler: zorg dragen voor ons milieu door onnodige voedselkilometers te vermijden en afval te beperken. Daarnaast is ecologisch verantwoorde landbouw een belangrijk aandachtspunt binnen Europa en Vlaanderen. Sociale duurzaamheid staat voor het contact met de landbouwpraktijk. Daarmee bedoelen we de betrokkenheid van de consument bij het productieproces en inzicht hierin. Economische duurzaamheid heeft dan weer betrekking op eerlijke handel voeren, realistische prijzen en vakmanschap waarderen.

Kennis is niet voldoende

Inzicht in en kennis van de manier waarop wij vandaag in ons voedsel voorzien, laat ons toe kritisch te kijken naar ons eigen koopgedrag. Maar die kennis is niet voldoende, de praktijk is minstens even belangrijk. Scholen kunnen een voortrekkersrol vervullen door rechtstreeks bij de producent te kopen. De praktische ideeën uit de gids, met aandacht voor kleine en grote acties, kunnen ook worden toegepast in andere werkomgevingen en organisaties. Enkele voorbeelden: lokale appels als gezond tussendoortje, hoeveproducten in de catering, lokale soepdag, geldinzamelactie met lokale producten…

De inspiratiegids ‘Lekker Lokaal’ is een uitgave van de dienst Landbouweducatie ‘Onthaal op de boerderij’ van Inagro in samenwerking met 100% West-Vlaams, hoeve- en streekproducten. Je kan de gids gratis downloaden via www.onthaalopdeboerderij.be > publicaties.

Contactpersonen

Inhoudelijke vragen:

Vandekerckhove Helena
E helena.vandekerckhove@inagro.be
T 051 27 32 26

Verantwoordelijke Pers en Communicatie:

Bart Verhaeghen
E bart.verhaeghen@inagro.be
T 051 27 32 36 of M 0472 222 066

Gekoppelde thema's & sectoren: