Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in deze teelt en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die luzerne wensen te telen.

LUZERNE - praktische teelthandleiding

Om alle kennis over vlinderbloemige teelten (zoals luzerne) op een overzichtelijke wijze te verzamelen, maar vooral ook praktijkervaring te bundelen en door te geven, is het demoproject “Toepasbaarheid van vlinderbloemigen bij de invulling van vergroening met focus op rundveebedrijven met nauwe vruchtwisseling” opgestart met steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.

In het kader van dit project stelden de projectpartners een eerste teeltfiche samen met de belangrijkste teeltaspecten en aandachtspunten bij het telen van luzerne. Doorheen het project zal deze fiche verder aangevuld worden met praktische tips en foto’s.