Begin november werden in Heuvelland en omstreken bodemscans uitgevoerd in verschillende wijngaarden. In totaal werd ruim 40 hectare aan plantages gescand, goed voor 25 percelen verspreid over 9 wijndomeinen.

Bodemscans in de wijnbouw brengen bodemvariatie en bodemgelaagdheid in kaart.

Bodemscans werden genomen door de I-scan

Deze bodemscans werden uitgevoerd in het kader van het Leader Westhoekproject “naar een duurzame wijnbouw”. Het scannen werd toevertrouwd aan Vantage Agrometius. Zij ontwikkelden een smal toestel, de I-scan, om te scannen in fruitplantages met beperkte doorgang tussen de rijen. Het toestel is voorzien van een reeks sensoren en meet de volgende parameters:
• de elektrische geleidbaarheid of conductiviteit (afgekort tot EC)
• het organische stofgehalte
• de bodemtemperatuur
• en het vochtgehalte
De laatste twee parameters zijn afhankelijk van de weersomstandigheden op het moment van scannen en kunnen bijgevolg sterk variëren.


Tractor2dec2020.jpg
Foto: de I-scan is een smal toestel geschikt voor wijngaarden.

 

De metingen leveren een schat aan informatie
Het aanwezige organische bodemmateriaal wordt gemeten door een infrarood spectrometer in de bovenste centimeters van de bodem na het maken van een ondiepe sleuf. Het brengt de variatie in de bodemvruchtbaarheid van een perceel in kaart.
De elektrische geleidbaarheid geeft informatie over de bodemsamenstelling (klei-, leem- en zandgehalte) en geeft ook verdichting of verstoringen van de bodem door opvulling met materiaal met een verschillende textuur (opgevulde grachtstructuren of gedempte putten) aan. Het is ook een maatstaf voor het vochtgehalte (zware versus lichte grond). Het toestel bracht de EC in kaart tot op een diepte van 60 cm.

 

Kleurenkaart als resultaat van de metingen en als basis voor toekomstige beslissingen.
Per gemeten parameter werd een kleurenkaart opgesteld die de variatie van het perceel van de betrokken parameter voorstelt. Waar problemen in percelen naar voor komen, zal pleksgewijze bemonsterd worden om gerichte verbeteringsacties uit te voeren. Er werden eveneens enkele nog aan te planten percelen gescand. Hier zal de keuze van de nog aan te planten druivensoort bepaald worden door de aanwezige ondergrond en kan geopteerd worden voor diepwortelende dan wel oppervlakkig wortelende entstokken naargelang de diepte van bepaalde bodemlagen.


Zonekaart2dec2020.png
Afbeelding: Zonekaart elektrisch geleidingsvermogen

 

Logoswijnbouw.png

EuropeesLandbouwfonds4nov2020.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Smartfarming | Wijnbouw