Uit een enquête blijkt dat 65% van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18% om een extra arbeidskracht aan te werven. De meerderheid voelt zich niet klaar om personeel aan te sturen. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil minder werklast en meer levenskwaliteit voor Belgische en Franse melkveehouders. Afgelopen maanden brachten enquêtes, gesprekken met melkveehouders en digitale workshops veel interessante inzichten. De nood aan begeleiding is hoog. Daarom plannen de projectpartners opleidingen en communicatie-acties om zowel melkveehouders als werkzoekenden te helpen in hun zoektocht.

Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van personeel

Resultaten enquêtes bevestigen nood aan extra arbeidskracht(en)
Een kleinschalig enquête toonde aan dat de ervaringen met externe werknemers zijn verdeeld, in zowel positieve als negatieve zin. De meeste Vlaamse melkveehouders willen rekening houden met de capaciteiten en wensen van de werknemer, terwijl dit in Frankrijk en Wallonië niet het geval is. Om het risico bij uitval door ziekte of verlof te spreiden, werven Vlaamse melkveehouders liever twee halftijdse werkkrachten aan dan één voltijdse.

In september 2020 lanceerde CowForme een tweede enquête in samenwerking met het Interreg-project AgreenJob. 274 landbouwers, waarvan 147 uit België namen deel. In de resultaten zien we dat vooral melkveehouders niet tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden op hun bedrijf. Vrijwillige familiale arbeid is nog sterk aanwezig. Slechts 30% van de deelgenomen landbouwbedrijven werkt met vast personeel en/of stagiaires. Er is een grote behoefte aan individuele begeleiding bij het aanwerven van nieuwe werknemers.

Ik wil een werknemer aanwerven, hoe pak ik dit aan?
Op 17 november 2020 organiseerde Inagro een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij. Een kleine groep melkveehouders wisselde ideeën uit rond een aantal vraagstukken. Het eerste deel was een brainstorm over personeelsmanagement. De deelnemende melkveehouders somden op welke goede praktijken volgens hen de relatie met de werknemer(s) bevordert:

  • Werken met een vast uurschema.
  • Rekening houden met de competenties van de werknemer(s) bij het toekennen van taken.
  • De werknemer(s) betrekken bij technische beslissingen.

De deelnemers gaven toe dat ze zich nog niet klaar voelen om personeel te managen. Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie.

“De uitgesproken noden en wensen van melkveehouders zijn zeer waardevol. Door te luisteren naar zowel melkveehouders als werkzoekenden kunnen we in 2021 opleidingen op maat organiseren", vertelt Lisa Dejonghe, expert melkvee, Inagro.”

Hoe kan je werken op een melkveebedrijf aantrekkelijker maken?
In een tweede deel van de workshop werd besproken hoe je potentiële werknemers best kan bereiken. Volgens de deelnemende melkveehouders moet je een realistisch beeld geven van werken op een landbouwbedrijf. Elke dag van de week is er werk en de weersomstandigheden hebben een grote impact op de uit te voeren taken.

Hoe kunnen we werken op een melkveebedrijf promoten? Het antwoord is veelzijdig volgens de deelnemers. Via mond-tot-mondreclame, video’s op sociale media, scholen, media-aandacht, opendeurdagen op landbouwbedrijven… Er zijn verschillende communicatie-acties nodig om potentiële werknemers te bereiken.

Ook in Wallonië en in Frankrijk werden enquêtes uitgestuurd en workshops georganiseerd. De resultaten komen grotendeels overeen met de Vlaamse.

Focus-Farms studieclubs met melkveehouders
CowForme wil grensoverschrijdende uitwisseling stimuleren. In Vlaanderen, Frankrijk en Wallonië zijn studieclubs of zogenaamde ‘Focus Farms’ opgericht. Groepen van minimum zes melkveehouders denken samen na over mogelijke verbeteringen van hun arbeidspraktijken. Daarbij krijgen ze begeleiding van adviseurs en deskundigen in arbeidsorganisatie. In 2021 krijgt elk lid van de studieclub een arbeidsscreening. Er zijn ook grensoverschrijdende bedrijfsbezoeken gepland om de leden van de Focus Farms te leren kennen.

Blijf op de hoogte
Volg het projectnieuws en de -activiteiten op www.cowforme.eu. De website bundelt alle updates over het CowForme-project.

 

Logobanner_CowForme_compr.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij