Je zou denken dat de integratie van je bedrijf pas start na de realisatie van je (ver)bouwplan. Niets is minder waar: vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratieaspecten. De laatste jaren is het belang daarvan nog extra toegenomen. In dit nieuwsbericht geven we je nuttige tips!

Bedrijfsintegratie en vergunningen

Een landbouwbedrijf maakt deel uit van het landschap. Een nieuw gepland bouwvolume zal dan ook een welbepaalde invloed hebben op dat landschap. Om de bestaande en nieuw te bouwen volumes optimaal in het landschap te integreren, vragen veel vergunningverlenende instanties extra duiding in de vergunningsaanvraag.


Motivatie erfordening en architectuur

In het geheel van een werkbare en ordelijke bedrijfsopstelling maak je bepaalde keuzes voor de inplanting van een nieuw gebouw of nieuwe infrastructuur. Materialen kies je best op basis van eenheid. Efficiënte inplanting en materiaalkeuze maken dat de volledige bedrijfssite functioneler en beter in het landschap ingebed is. De vergunningsverlener vindt het belangrijk een zicht te hebben op de redenen voor de gekozen inplanting en architectuur. Motiveer je keuzes in je vergunningsdossier!

Bijhorend beplantingsplan

Een ander aspect waaraan de vergunningverlenende instantie veel aandacht hecht, is de bedrijfsbeplanting. Op het plan vinden we zowel de aanwezige beplanting als de (indien nodig) nieuwe beplanting terug. Bij het inplannen van nieuwe beplanting kan je perfect rekening houden met de bedrijfsontwikkeling en worden de bedrijfsfunctionaliteit en staltechnische vereisten vooropgesteld.
Meer en meer ondervinden we dat de vergunningsverlener nakijkt of de beplanting die opgelegd werd in een vorige vergunning ook uitgevoerd wordt. Het niet uitvoeren leidt vaak tot opmerkingen in de adviesverlening.  

Wanneer is een beplantingsplan verplicht bij je vergunningsdossier?

In de meeste gemeenten is een beplantingsplan standaard onderdeel van een bouwvergunningsaanvraag. Die dossiers worden namelijk pas dan ontvankelijk verklaard. Er zijn heel wat gemeenten die met een borgsysteem werken, waarbij de borgsom pas terugbetaald wordt na de uitvoering van de aanplantingen.  

Bij vergunningen van klasse 1, waarbij de bedrijven in landschappelijk waardevol agrarisch gebied liggen, moet een beplantingsplan toegevoegd worden aan de omgevingsvergunning. Ook voor klasse 1-bedrijven in agrarisch gebied kan de vergunningscommissie altijd bijkomend een beplantingsplan opvragen als ze dat relevant vindt.


Inagro kan je helpen

We raden aan je gemaakte keuzes op het vlak van erfordening en architectuur te motiveren in je vergunningsaanvraag. Zo kan de beoordelende ambtenaar je overwegingen lezen en begrijpen. De dienst bedrijfsintegratie helpt meedenken over de uitbouw van je bedrijf en kan de gemaakte keuzes voor je motiveren. Ook voor de opmaak van een beplantingsplan kunnen landbouwers gratis een beroep doen op Inagro.

Aarzel zeker niet om al in de droomfase van het uitbouwen van je bedrijf advies te vragen over inplanting, materialenkeuze en beplanting.

Kathleen Storme
kathleen.storme@inagro.be
051 27 33 87