Op 22 februari, 14 juni en 25 oktober 2021 organiseert de Raad van Bestuur van de vzw West-Vlaamse hoeveproducenten samen met Inagro een erkenningscommissie waarin aanvragen tot lidmaatschap 100% West-Vlaams besproken worden. Op tijd een aanvraag tot lidmaatschap indienen is de boodschap.

Wil jij lid worden van 100% West-Vlaams? Dien nu je aanvraag in.

In 2021 streeft het netwerk 100% West-Vlaams hoeve- en streekproducten verder naar uitbreiding. Zo kunnen we blijven inzetten op het verhogen van de zichtbaarheid van het label en het uitbouwen van een sterk netwerk van gedreven ondernemers.

Wil jij als hoeveproducent deel uit maken van dit netwerk?
Dien op tijd je aanvraag in. De Raad van Bestuur van de vzw West-Vlaamse hoeveproducten beoordeelt de aanvragen tijdens een erkenningscommissie. Deze vinden plaats op:

 • 22 februari
 • 14 juni
 • 25 oktober


Opgelet: De aanvragen tot lidmaatschap worden standaard 2 weken voor de erkenningsmomenten afgesloten, respectievelijk 1 februari (omwille van de krokusvakantie, is dit 3 weken op voorhand), 31 mei en 11 oktober.

Ja, ik wil lid worden van 100% West-Vlaams


Wie kan lid worden?

 • Alle in West-Vlaanderen gevestigde professionele land- of tuinbouwbedrijven die aan korteketenverkoop doen komen in aanmerking om toe te treden. Dat is van de klassieke hoevewinkel over producenten die verkopen via een huis-aan-huisronde tot hoeveproducenten die inzetten op B2B-verkoop.
 • De basisprincipes van de korte keten vormen een richtinggevend kader om de aanvraag tot lidmaatschap te beoordelen. Dat is o.a. betrokkenheid tussen producent en consument, nauw contact met de (lokale) landbouwpraktijk en de zeggenschap van de producent in zijn prijszetting en marktvoering.  Onze leden treden naar buiten als ambassadeurs van de korte keten in West-Vlaanderen en brengen deze criteria zoveel mogelijk in de praktijk.
 • Een gedetailleerde beschrijving van de aansluitingscriteria kan je nalezen in lastenboek voor hoeveproducenten.


Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via het invulformulier lidmaatschap 100% West-Vlaams.lidmaatschap 100% West-Vlaams.
 • Inagro maakt met jou een afspraak voor een eerste kennismakingsbezoek ter plaatse.
 • Tijdens het bezoek, nemen we jouw aanvraag samen met je door, stellen we bijkomende vragen en lichten we de werking van het netwerk 100% West-Vlaams toe.
 • Je aanvraag bespreken we daarna op de erkenningscommissie. Deze vindt 3 keer per jaar plaats. (Data 2021 zie hierboven)
 • We bezorgen je nadien het besluit en advies.


Wat zijn de voordelen van lidmaatschap?

 • Je maakt deel uit van het netwerk '100% West-Vlaams'.
 • Je kan (gratis) deelnemen aan workshops, netwerkmomenten, nieuwjaarsreceptie…
 • Je maakt deel uit van onze overkoepelende communicatie en promotie (online en offline).
 • Je hebt toegang tot het 100% West-Vlaams promotiemateriaal (vaak gratis of aan sterk verminderde prijs) en groepsaankopen.
 • We betrekken je actief bij diverse B2B en B2C activiteiten (o.a. Week van de Korte Keten, professionele beurzen, lekkerste agenda...).
 • Via 100% West-Vlaams proberen we de West-Vlaamse steden en gemeentes & horeca bewuster te laten kiezen voor lokale producten uit hun eigen regio.
 • Via gerichte promotie brengen we de consument dichter bij de lokale 100% West-Vlaams producent.


Missie en visie 100% West-Vlaams
Inagro, POM, VIVES, UNIZO, Westtoer en de Provincie West-Vlaanderen zijn de drijvende krachten achter de werking 100% West-Vlaams hoeve- en streekproducten.

Via promotie, vorming, vertegenwoordiging, netwerking en het opzetten van innovatieve projecten worden West-Vlaamse hoeve- en streekproducenten ondersteund  in hun professionalisering en marktgericht produceren. De werking spitst zich toe op een aantal sleutelbegrippen zoals: kwaliteit, ambacht en streekgebondenheid.

Daarnaast bouwen we via het label ‘100% West-Vlaams’ aan een sterk, authentiek en kwalitatief merk dat gedragen wordt door de leden en herkenbaar is binnen en buiten de provincie.


logo_100ProcentWestVlaams-RGB.png