Gewassen produceren met goede opbrengsten, een goede kwaliteit én de noodzakelijke zorg voor het milieu vraagt een beredeneerde aanpak. Meststoffen zijn in deze een belangrijke factor én vormen een kost op jouw landbouwbedrijf. Tegelijk is bemesten volgens de huidige (vaak veranderende) wetgeving niet eenvoudig. Via onze nieuwe adviesdienst “Bedrijfsadvies Bemesting” helpen we je om de voordelen van een beredeneerde bemesting te verzilveren, een win-winsituatie voor jou en het milieu. Heb je moeite om inzicht te krijgen in de wettelijke verplichtingen? Heb je nood aan wat extra uitleg bij jouw bodemanalyses? Of heb je vragen over jouw bemestingsgewoontes? Vraag “Bedrijfsadvies Bemesting” aan!  

Bemesten op maat van het gewas en met aandacht voor het milieu? Inagro helpt je op weg

Waarbij kunnen we jou helpen?

Jouw 4 J's  

Het 4J-principe staat voor bemesten met de juiste dosis van de juiste soort meststoffen op het juiste moment volgens de juiste bemestingstechniek. Wat dat concreet inhoudt voor jouw bedrijf, zoeken we samen met jou uit. Daarvoor doen we een beroep op onze jarenlange praktijkervaring én recente veldproeven. Zo stemmen we jouw bemesting af op de gewasbehoefte, met een minimaal verlies aan meststoffen.

Eerste hulp bij grondanalyses

Een hulpmiddel om de juiste dosis van de juiste mestsoort op het juiste moment toe te dienen, is een grondanalyse. Maar mogelijks roepen grondanalyses vragen bij je op, zoals…

  • Welke analyses zijn er allemaal?
  • Welke analyses moet ik wettelijk laten uitvoeren en wanneer?
  • Hoe moet ik de grondanalyses aanmelden via het Mestbankloket?
  • Hoe ga ik met de resultaten aan de slag op mijn bedrijf?  

Tijdens individuele gesprekken bieden we een antwoord op jouw vragen. Zo kies je de juiste analyses op het juiste moment en conform het wetgevende kader. Bovendien leer je de analyses te gebruiken om jouw bemesting te verbeteren. Zo zal de nutriëntenbehoefte van de verschillende gewassen aan bod komen, bekijken we in welke mate de eigen mest dat kan invullen en geven we advies over hoeveel en welk type kunstmest nodig is om de behoefte verder aan te vullen.
 

Wegwijs in het MAP

Het Bedrijfsadvies Bemesting maakt je wegwijs in de mestwetgeving. De vele regels en verplichte deadlines maken het huidige MestActiePlan niet eenvoudig. We kunnen een samenvatting maken voor jouw bedrijf. Tijdens een bedrijfsbezoek geven we een overzicht van de verplichtingen:

  • Wanneer mag ik welk type mest toedienen en aan welke dosis?
  • Hoe zit het kunstmestregister in elkaar?
  • Hoeveel vanggewas moet ik inzaaien?
  • Wanneer moet de mest met AGR-GPS worden uitgevoerd?

Tijdig over een dergelijk overzicht beschikken, is zeker aangewezen. Zo heeft het verplicht areaal vanggewassen invloed op de teeltkeuze en heeft een burenregeling soms gevolgen voor de keuze van mestsamenstelling (analyse van forfait) of de AGR-GPS-verplichting.

 

Wat houdt het Bedrijfsadvies Bemesting in?
 
In het Bedrijfsadvies Bemesting is een bezoek aan jouw bedrijf voorzien waarbij een adviseur alle bovenstaande aspecten van bemesting met jou overloopt. Nadien kan je vragen stellen aan de adviseur via telefoon, e-mail, video-overleg of in Inagro.
 
 
Wat is de kostprijs?
  • West-Vlaamse land- en tuinbouwers betalen € 150, - (excl. btw).
  • OPTIONEEL: voor eventuele bijkomende plaatsbezoeken en adviesuren betaal je € 80 / uur (excl. btw).
 
Wil je ons Bedrijfsadvies Bemesting inwinnen, vul dan dit aanvraagformulier in en mail het naar klantenservice@inagro.be.
 
 
Heb je nog bijkomende vragen?
Contacteer dan de klantenservicedesk van Inagro via 051 27 32 33 of klantenservice@inagro.be.