Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Inagro de groepsaankoop ‘bloemenzaden voor bijen’. We stelden twee specifieke bloemenmengsels samen die erg geschikt zijn voor zowel bestuivers als natuurlijke vijanden van plaaginsecten. Je kan kiezen voor een eenjarig mengsel of een meerjarig mengsel. Beide bestellen kan natuurlijk ook.

Bijen in de bloemetjes

De landbouw kan niet zonder bestuivers en natuurlijke vijanden. Waar de ene noodzakelijk zijn voor de bestuiving van landbouwgewassen, staan de andere in voor plaagbestrijding. Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en stuifmeel. Die zorgen op hun beurt voor meer insecten, en dus voor efficiëntere bestuiving en plaagbeheersing.

>> Lees meer over de bloemenmengsels en/of bestel jouw pakket.

Niet alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemsoort is van belang. Hun geschiktheid voor natuurlijke vijanden en bijen wordt al lang onderzocht in tal van internationale studies. Een aantal bloemenmengsels hebben zich al bewezen in de praktijk en willen we graag aanbieden via deze groepsaankoop.  


Bloemenakker (eenjarig):

  • Kostprijs € 23,20/kg
  • Aanbevolen zaaidichtheid: 3,5g/m2
  • Gemakkelijk en laagdrempelig


Bloemenweide (meerjarig):

  • Kostprijs € 61,82/kg
  • Aanbevolen zaaidichtheid: 2g/m2
  • Vraagt groene vingers en meer geduld


Onze bloemenmengsels bestellen kan tot uiterlijk 5 maart 2021.

 Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

logobandkruisbestuivers.PNG