In onze gloednieuwe dakserre Agrotopia hebben we de ambitie om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te verbeteren via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context. Het Europese Netwerk van Living Labs (ENOLL) erkende Agrotopia dan ook recent als Living Lab. In de praktijkgerichte onderzoeksomgeving gaan we via open innovatie op zoek naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor kennistoepassingen in glas- en stadstuinbouw. Zo stemmen we innovatie meteen af op de doelgroep. In afwachting van de ingebruikname van de serre zijn de eerste cocreatietrajecten al opgestart.

Agrotopia living lab zet in op cocreatie met bedrijven en eindgebruikers

Samenwerken aan innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw, daarop zet Inagro in met de ontwikkeling van Agrotopia. De dakserre, die momenteel opgetrokken wordt op de kistenloods van REO Veiling, vormt een inspirerend platform waar toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven samenkomen om via cocreatie innovatieve technologieën te ontwikkelen of te verbeteren. De integratie van nieuwe functies en sectoren in de tuinbouwsector moet hoogtechnologische glas- en stadstuinbouw mogelijk maken, die inzet op meervoudig ruimtegebruik en efficiënte toepassing van energie en andere hulpstoffen.

 

Agrotopia living lab betrekt eindgebruikers actief in innovatietrajecten

Op 1 september 2020 kreeg ‘Agrotopia living lab’ een officiële erkenning van het Europese Netwerk van Living Labs (www.enoll.org). Het ENOLL definieert living labs als gebruikersgerichte en levensechte innovatie-omgevingen waar nieuwe oplossingen ontstaan via cocreatie in onderzoek en innovatie, met betrokkenheid van verschillende stakeholders. De eindgebruiker staat centraal. Net dat is wat Inagro bewerkstelligt in Agrotopia. Onze dakserre is een experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot validatie en marktintroductie.
 
6000 m² teeltoppervlak, verdeeld over meerdere compartimenten, en hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten met diverse hydroteeltsystemen maken het mogelijk om antwoorden te bieden op actuele en toekomstige vragen uit de glastuinbouwsector. Toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven zullen er letterlijk en figuurlijk projectmatig samenwerken. Van bij de start betrekken we de glastuinbouwers actief, bijvoorbeeld via bevragingen, brainstormsessies en workshops ter plaatse. Zo kunnen we meteen inspelen op bestaande noden en nieuwe behoeften en streven we telkens naar de beste oplossing in de praktijk.

 

De eerste cocreatietrajecten zijn al opgestart

Het Interreg-project Hy4Dense beoogt hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, rucola en spinazie. Via een open call in Vlaanderen, Nederland en Engeland meldden telers, technologie-ontwikkelaars, onderzoekers, verwerkers, distributeurs en retailers zich aan voor cocreatiewerkgroepen. Brainstormsessies en interviews brachten de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart en definieerden de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. De pilootinstallatie, die een plaats krijgt in de dakserre, is in volle ontwikkeling. Op regelmatige tijdstippen wordt er teruggekoppeld naar de cocreatiegroepen om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te blijven werken.
   

Collage_CocreatiesessiesAgrotopia.jpg

Op basis van de input verworven tijdens de cocreatiesessies worden prototypes uitgetest op Inagro.
   

Het project Vertihydro concentreert zich op hoge verticale teeltsystemen in de serre, om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Specifieke installaties krijgen een plaats in de gevelserre van Agrotopia. Telers en onderzoekers deelden hun vereisten voor dergelijke systemen, waarna ook technologie-ontwikkelaars betrokken werden. Interviews, een interactieve workshop en een bezoek aan de gevelserre legden de uitdagingen en verwachte resultaten bloot om de haalbaarheid en potentiële risico's van de beoogde functionaliteiten in kaart te brengen.    

voorbeeld vertihydro.jpg

In juli 2021 gaat ook het project Entomoponics van start. Samen met glastuinbouwers wordt onderzocht of reststromen als voedselbron kunnen dienen voor insectenteelt. Er worden prototypes van kweeksystemen opgezet in de dakserre en bij glastuinbouwbedrijven om na te gaan of groenteteelt en insectenkweek in dezelfde omgeving kunnen plaatsvinden.
   

De Agrotopia living lab infrastructuur krijgt intussen vorm

De werkzaamheden aan de serre zijn intussen volop aan de gang. Wie regelmatig langs de ring van Roeselare passeert, heeft onze dakserre ongetwijfeld al zien verschijnen, met de gevelserre als het meest in het oog springende onderdeel. Nu de beglazing een feit is, wordt gestart met het plaatsen van schermdoeken. Intussen wordt de basis gelegd voor de vloer, zodat teeltinstallaties binnenkort hun plaats kunnen vinden in de serre. Het is voorzien om de living lab infrastructuur deze zomer in gebruik te nemen.      

collage communicatie dakserre jan2021 72dpi.jpg

Impressie van de werkzaamheden in 2020.  

 

Contact

Heb je interesse of ben je benieuwd wat het Agrotopia living lab voor jouw bedrijf kan betekenen? Check dan zeker www.inagro.be/agrotopia of neem contact op met Ine Pertry via ine.pertry@inagro.be of 051 27 32 16.      

Meer informatie over    

Hy4Dense    

Vertihydro    

Entomoponics, contacteer Simon Craeye.

 

 

 

logo's crop oneventDisabled068fe5c2-f798-4ca8-a100-56a5d84308e0=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma.  

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | Smartfarming