De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Een bodemscan kan de bodemvariatie van een perceel in kaart brengen. Dankzij het nieuwe project ‘Smartfarming op het menu’ krijgen West-Vlaamse landbouwers financiële ondersteuning bij een bodemscan. Onze adviseurs voorzien ook persoonlijk advies bij de toepassing van precisielandbouwtechieken. Denk aan variabel planten, zaaien en kalk of compost toedienen.

Wil je gedetailleerd bodemadvies? Vraag een bodemscan aan

Wanneer scan ik mijn perceel?

Het perceel moet goed berijdbaar zijn met de tractor. Afhankelijk van het type grond wordt de bodemscan het best uitgevoerd op een stoppel na de oogst of op een braakliggend perceel voor het zaaien/planten. Een scan is ook mogelijk bij lichte vorst.

Welke bodemparameters worden gescand?

De parameters verschillen. Elk type bodemscanner heeft een eigen methode, andere sensoren… Momenteel werken we aan een marktstudie om te bepalen welke bodemscanner we zullen gebruiken.

 

Wat haal ik er als landbouwer uit?

Een bodemscan van een perceel heeft zowel op korte als op lange termijn voordelen:

  • Op korte termijn kunnen we de probleemzones in kaart brengen en correcties uitvoeren. We stellen taakkaarten op voor een plaatsspecifiek composterings- en bekalkingsadvies. Zo kan jij de middelen optimaal inzetten op een perceel, wat zorgt voor een hoger rendement.
  • Op lange termijn kunnen we het perceel indelen in verschillende managementzones. Dat is zeker nuttig bij percelen met een sterke variatie in textuur binnen het perceel. Afhankelijk van de grondsoort kan je variabel planten/zaaien en bemesten. Tot slot kunnen we ook bodemherbiciden variabel toedienen, zodat we onkruiden maximaal bestrijden terwijl gewasschade beperkt blijft.

 

Vraag je bodemscan aan!

Tijdens de lancering van het PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ konden we West-Vlaamse landbouwers financiële ondersteuning geven bij een bodemscan. Dit was een groot succes! Veel landbouwers staan ervoor open om deze precisielandbouwtechniek uit te proberen. Er is geen budget meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen.

Het is wel nog steeds mogelijk om via Inagro een (betalende) bodemscan aan te vragen. Naast het uitvoeren van de scan voorzien we ook begeleiding van een Inagro-adviseur. Hij helpt je de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies om variabel te planten en kalk of compost toe te dienen.

Wil je graag een bodemscan laten uitvoeren? Neem dan contact op met Inagro via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

 

Logobanner_SF_menu_liggend.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming