Met het nieuwe PDPO-project ‘Smartfarming op het menu’ willen we samen met Hogeschool VIVES haalbare en betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de teler brengen. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven worden ambassadeurs van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken. Een bredere groep landbouwers kan rekenen financiële ondersteuning bij een bodemscan.

Ben jij klaar voor precisielandbouwtechnieken?

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen. Met ons nieuwe project ‘Smartfarming op het menu’ willen we een goede kennis opbouwen over de technieken die rendabel zijn voor de West-Vlaamse landbouwer.


Smartfarming in drie stappen

Als landbouwer is het niet eenvoudig om te weten welke smartfarmingtechniek je wanneer moet toepassen. Daarom ontwikkelden we een beknopt stappenplan, een driegangenmenu:

  1. Bodem meten is weten
  2. Gewasmonitoring
  3. Actie

De basis om tot actie te komen, is kennis over de bodem en de gewasgroei. Een bodemscan brengt de bodemvariatie van een perceel in kaart. Zo kan je de grondbewerkingen, het zaaien of planten en de bemesting optimaliseren. Door de groei van het gewas te monitoren, link je de bodemtoestand aan de gewasgroei en -gezondheid. Ingrijpen kan via variabele bemesting, waarbij je nutriëntengiften toedient op plaatsen waar het gewas ze nodig heeft en zal opnemen. Bij de oogst bepaalt een opbrengstmeting welke zones van het perceel de beste opbrengst hebben. De meting legt meteen ook probleemzones bloot, wat waardevol is voor een volgende teelt.


Bodemscans als basis

In een eerder bericht las je dat we bi jde start van ‘Smartfarming op het menu’ financiële ondersteuning gaven bij een bodemscan. We kregen heel wat aanvragen, het was een groot succes! Heel wat landbouwers staan ervoor open om deze precisielandbouwtechniek uit te proberen. Het voorziene budget hiervoor is opgebruikt. Het is wel nog steeds mogelijk om via Inagro een (betalende) bodemscan te laten uitvoeren.

Naast het uitvoeren van de scan voorzien we ook begeleiding van een Inagro-adviseur. Hij helpt je de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies om variabel te planten, kalk of compost toe te dienen.

> Wil je graag een bodemscan laten uitvoeren? Neem dan contact op met Inagro via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

Pilootbedrijven zijn ambassadeurs van het project
 
In het project staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. Zij worden onze smartfarmingambassadeurs. De landbouwers zullen op een van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen. Bij elke stap krijgen ze begeleiding van Inagro en Hogeschool VIVES. Op het einde van het seizoen zullen deze ambassadeurs hun ervaringen delen via infoavonden.
 
Meer info
 
Voor meer informatie rond precisielandbouw, contacteer Gies Van Den Daele, onderzoeker precisielandbouw: gies.vandendaele@inagro.be, 051 14 03 56.  
 
Logobanner_partners_financiers_2rijen.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming