Eendenkroos is eiwitrijk en kan soja vervangen in de humane voeding en diervoeders. De voorbije twee jaar onderzocht Inagro samen met VIVES, UGent en IVACO of eendenkroos in Vlaanderen potentieel heeft. Dat deden we in het Vlaanderen-Circulair project "Eendenkroos Waardeketen". Nu zijn de resultaten beschikbaar, en we hebben enkele belangrijke lessen geleerd...

Wat zijn de kosten en baten van eendenkroos in Vlaanderen?

Les 1

Voeding heeft de hoogste economische waarde. Daarna volgt mestverwerking. De voeder- en energiewaarde ligt veel lager. Om een rendabele case uit te werken, lijkt het gebruik van eendenkroos in voeder enkel winstgevend als ze gekoppeld is aan mestverwerking. Humane voeding kan wel zonder die combinatie.

Les 2

Een goeie mestverwerking doet de technologie staan of vallen. De belangrijkste parameter is de stikstofsamenstelling van het restwater. Hierbij geldt: hoe lager het N-gehalte van de reststroom, hoe groter de verwerkingscapaciteit en hoe hoger de mestverwerkingswaarde. Vandaag wordt dit al rendabel vanaf een N-gehalte lager dan 0,23 kgN/m³. Je kunt alles gedetailleerd nalezen in de ”Rendabiliteitsstudie: Eendenkroos in Vlaanderen”. De studie richt zich specifiek op de varkenshouderij, maar vele kencijfers kunnen ook voor andere sectoren relevant zijn.

Les 3

Het hoge watergehalte van vers geoogst eendenkroos zorgt voor een versneld bederf en een verhoogde transportkost. Bovendien beperkt het vaak de inmenging in producten. Gedeeltelijke droging, eiwitextractie of inkuilen van de biomassa zijn pistes die in de toekomst onderzocht moeten worden. Alle conclusies over de verwerking van eendenkroos kun je nalezen in het “Karakterisatieverslag Eendenkroos 2021”.

Les 4

De kwaliteit van het eiwit is zeer hoog. De analyses op het essentiële aminozuurprofiel tonen aan dat de kwaliteit minstens even goed is als die van sojaschroot met een essentiële aminozuurindex van 1,1. Zodra een product een index hoger dan 1 bevat, heb je een hoogwaardige samenstelling. Bovendien is de plantaardige biomassa beperkt in nitraat. Dat is belangrijk, want nitraat kan in verschillende bladgewassen, zoals spinazie, hoog oplopen en een gevaar vormen. Eendenkroos doet dit dus haast niet.

Deze twee conclusies kun je nalezen in volgende academische publicaties:

 

Wordt vervolgd!

Hoewel het project stopt, gaat het onderzoek naar eendenkroos verder. Voor een vervolgproject beogen we de kweek op te schalen en gaan we ook na of eendenkroos rendabel gekweekt kan worden in andere landbouwsectoren dan de varkenshouderij. Zo focussen we ons nu ook meer op humane consumptie van de plant. Wens je hierover meer informatie? Contacteer ons dan via reindert.devlamynck@inagro.be.


Deze resultaten werden verzameld in het Vlaanderen-Circulair project: “waardeketen eendenkroos” https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/eendenkroos-waardeketen

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Afbeelding1.png