Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.

B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer gestoeld op onderzoek en praktijk

B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Land- en tuinbouwers begeleiden blijft namelijk een cruciaal element om de waterkwaliteit in het Vlaams landbouwgebied te verbeteren, conform de Europese nitraatrichtlijn en het Vlaamse mestactieplan (MAP). “Het is de bedoeling om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, als de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de draagkracht van de bodem als waterbuffer te vergroten, of door een aangepaste bemestingsstrategie toe te passen”, legt Bram Van Nevel van Inagro uit.

 

Gezonde mix van onderzoek en praktijk

B3W is een samenwerking tussen dertien Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra, met verschillende locaties en expertises. Inagro is een van de partners. Vanuit deze kennisachtergrond ondersteunt B3W land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. “Daarbij houden we rekening met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven”, gaat Bram verder. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. “Alleen zo kunnen de technieken een bredere ingang vinden bij de landbouwbedrijven en kan de landbouwpraktijk aansluiten op de gestelde milieudoelstellingen.”

 

Kennisuitwisseling via digitaal platform

De begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven gebeurt via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en communicatieacties. De experten van B3W hebben niet alleen een uitgebreide kennis in bodembeheer, maar ook over specifieke sectoren en teelten. De focusgroepen richten zich op het samen ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis rond een bepaald domein. In deze groepen zitten zowel telers als experten. De uitwisselingsmomenten zijn interactieve demonstraties van en uitleg over duurzame en innovatieve praktijken en technieken, bij een landbouw- of tuinbedrijf. Het bedrijf waar we te gast zijn, past deze praktijk of techniek al toe en vormt dus de ideale casus.

Via een digitaal platform krijgen gebruikers bovendien toegang tot het kennisnetwerk. Bram: “Dit platform is als het ware een toegangspoort tot een ruim aanbod van praktisch bruikbare informatie rond goede praktijken en innovaties, en tot een netwerk van experten en collega-landbouwers waarbinnen kennis en expertise worden gedeeld.”

 

Eerste uitwisselingsmoment op 18 maart!

Op 18 maart vindt de eerste activiteit over “het inwerken van groenbedekkers” plaats.

> Lees meer in dit nieuwsbericht.

Kort hierna volgen nog meer activiteiten, onder andere over het toedienen van drijfmest in wintertarwe, bijbemesten op advies in aardappelen en ook in groenten. Voor meer informatie of om in te schrijven, surf naar b3w.vlaanderen.be.

 

Voor meer informatie:

Bram Van Nevel
T 0478 87 30 74
info@b3w.vlaanderen.be

 

B3W_logo.jpg

Vlaamse_overheid.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht | Witloof