Een geslaagde gewasbespuiting uitvoeren vraagt steeds meer aandacht voor spuittechniek en driftreductie. Gewasbeschermingsmiddelen hebben op vandaag vaak een minder brede werking en worden steeds duurder. Een optimale toepassing is dus noodzakelijk voor een goede opname en werking. Een goede driftreductie zorgt er tenslotte voor dat de spuitdruppels maximaal op het veld blijven en geen schade is aan milieu en omgeving.

Webinar spuittechniek en driftreductie in akkerbouw en groenten

De afgelopen twee jaar werkte Inagro daarom samen met zeven andere onderzoekscentra in akkerbouw- en groenteteelten aan twee demonstratieprojecten rond spuittechniek en driftreductie. We stelden de conclusies van die onderzoeken onlangs voor in een webinar.

 

Innovatieve spuittechniek in groenten

In de groenten werden proeven aangelegd om meer ervaring op te doen met innovatieve technieken, zoals luchtondersteuning, afgeschermde spuitboom, droplegs, boomhoogtecontrole en bandbespuiting. Technieken als luchtondersteuning, wingssprayer, droplegs en bandbespuiting blijken in bepaalde teelten een meerwaarde te bieden op het vlak van efficiëntie of besparing van dosis middel per hectare. Luchtondersteuning en de wingssprayer garanderen ook een hoge driftreductie en betekenen daar ook een meerwaarde. Van alle technieken maakten we praktijkfiches op met meer achtergrondinfo.

> Raadpleeg de praktijkfiches.

 

Driftreductie in akkerbouw

In de akkerbouwteelten lag de focus vooral op driftreductie en de efficiëntie van driftreducerende doppen. Uit de proeven in granen, mais, aardappelen en bieten bleek dat de keuze van de dop weinig invloed heeft op het spuitresultaat. De initiële insteek van het onderzoek was om aan te tonen dat 50% driftreducerende doppen minstens even goed werken als de klassieke spleetdoppen. Maar uiteindelijk bleek dat zelfs 90% driftreductie in alle teelten zeer goed scoort. Belangrijke voorwaarde is dat de spuitdoppen in hun optimaal spuitbereik worden gebruikt. Spuiten aan een te laag spuitvolume gaf vooral in granen een slechter resultaat. Voldoende spuitvolume aanhouden blijft dus een belangrijke voorwaarde voor een optimaal resultaat.

 

Digitale conclusies

Als afsluit van het project getuigden enkele landbouwers over hun ervaringen met driftreducerende spuitdoppen. Bekijk zeker onderstaande video!

Youtube_Spuittechniek_Akkerbouw.jpg

Het webinar kan je ook integraal herbekijken door op onderstaande video te klikken.

Youtube_webinar_Spuitechniek_Driftreductie.jpg

 

Dit webinar is het resultaat van de demonstratieprojecten ‘Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep’ en ‘Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt’, demonstratieprojecten duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij, en werd uitgevoerd door onderstaande partners. Meer info www.vlaanderen.be/pdpo 

Logobanner_Webinar_Spuittechniek_Driftreductie_24022021.jpg