Meer koolstof in de bodem is goed voor de landbouwer. Het levert onder andere een betere bodemvruchtbaarheid, meer biodiversiteit, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Door koolstof op te slaan in de bodem kan je je beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Maar wist je dat carbon farming of koolstofbewuste landbouw ook de klimaatopwarming tegengaat? En dat een lokale CO2-compensatie van bedrijven via de land- en tuinbouwsector een interessant verdienmodel kan zijn? In een reeks nieuwsberichten spitten we het samen met jou uit. We vertellen ook hoe jij de mogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart kunt brengen.

Koolstofbewuste landbouw – deel 2: landbouwers aan de slag in Beernem

Wat voorafging...

Vorige week kon je lezen dat koolstofopslag in de bodem een belangrijke bijdrage levert aan broeikasgaseffect en klimaatverandering. Technieken om meer koolstof in de bodem te brengen, leveren jou een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. We brachten de interessantste technieken in kaart.

 

Gemeente Beernem en landbouwers samen in de bres voor klimaat  

Gemeente Beernem vatte in 2020 een proefproject aan rond koolstofopslag in de bodem om de CO2-uitstoot van het gemeentelijke wagenpark te compenseren. Dankzij de toepassing van een aantal technieken kon de gemeente in 2020 al ongeveer 3,2 ton koolstof opslaan op gemeentelijke landbouwgrond. Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens. In het najaar besliste de gemeente om het proefproject uit te breiden door bijkomende percelen ter beschikking te stellen van het project.

Alle landbouwers in Beernem kregen de kans om in te tekenen. Rekening houdend met de beschikbare percelen en de technieken waarin de landbouwers interesse hadden, werd een groep van tien landbouwers samengesteld, goed voor een totale oppervlakte van 8,72 hectare. De landbouwers engageren zich om koolstofopslagtechnieken toe te passen. Zo dragen ze bij om samen met de gemeente de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen.  

“Als jonge landbouwer besef ik dat koolstof in de bodem zeer belangrijk is. Dat het ‘het zwarte goud’ van de bodem is, werd de laatste jaren steeds meer duidelijk door de extreme weersomstandigheden. Daarom werk ik graag mee aan dit project.” - Landbouwer Nick Van Doorne.

> Inagro ondersteunt het pilootproject in Beernem via het Interreg-project Carbon Farming. De samenwerking in Beernem is samengevat in een korte video op het YouTube-kanaal van Inagro.

 

4,6 ton extra koolstof in de bodem

Inagro en Boerennatuur Vlaanderen ondersteunen de landbouwers en de gemeente. Dat doen ze onder meer via infomomenten waarin experts van Inagro en deelnemende landbouwers kennis en ervaring uitwisselen. Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseerden we eind februari een digitaal infomoment. Daarin lichtten we toe hoe landbouwers aan de slag kunnen gaan met de technieken. Denk daarbij aan rietzwenkgras zaaien onder maïs, een groenbemester zaaien na de graanteelt, aangepast graslandbeheer en grasklaver inzaaien. Die acties zijn goed voor 4,6 ton extra koolstof in de bodem, en dus minder CO2 in de atmosfeer.

Carbonfarming_boeren.png

De deelnemende landbouwers zijn intussen ook lid van de agrobeheergroep Beverhoutsveld, een netwerk dat de landbouwers, werkzaam rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en waterbeheer, uit het Beverhoutsveld bundelt. De groep krijgt ondersteuning van Boerennatuur Vlaanderen. Inagro vroeg de deelnemende landbouwers ook om hun teelthandelingen en bijhorende kostprijzen bij te houden in een logboek. Zo kunnen ook andere landbouwers met interesse in de technieken kennis opdoen over koolstofopslag.

 

Koolstofscan bekijkt de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf

Wil je de mogelijkheden van carbon farming voor jouw bedrijf in kaart brengen? Maak dan gebruik van de ‘koolstofscan’. In het kader van dit project biedt Inagro advies bij de mogelijkheden, de veelbelovende technieken en de toepassing ervan en de kosten en baten van carbon farming voor jouw bedrijfsvoering. Neem contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.

 

Volgende week...

… gaan we dieper in op de kansen van koolstofopslag als CO2-compensatie.

 

Meer info

 

 

Dit nieuwsbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.

Carbon_Farmin_banner.jpg

Carbon_farming_Logo.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting