De hoeveelheid koolstof in de atmosfeer neemt met 4,3 miljard ton per jaar toe. Meer koolstof in de bodem kan de toename van CO2 in de atmosfeer helpen afnemen. Dat heeft een belangrijk effect op de afremming van de klimaatverandering. In Beernem passen tien landbouwers technieken voor koolstofopslag toe. Zo streven ze er samen met de gemeente naar om de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen. Inagro en Boerennatuur Vlaanderen staan de landbouwers bij.

Koolstofbewustzijn groeit bij Gemeente Beernem en Beernemse landbouwers

Meer koolstof in de bodem remt de klimaatopwarming. In de aanpak van de opwarming van de aarde lag de focus tot nu toe voornamelijk op de bescherming en het herstel van wouden en bossen. Extra aandacht voor mogelijkheden in de landbouwsector kan ook haar nut bewijzen, voor het milieu én voor de landbouw, want meer koolstof in de bodem komt ook de landbouwer ten goede.

Koolstof in de landbouwbodem levert een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op. Via koolstofopslag kan de landbouwsector zich dan ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen. Daarom prijst Inagro landbouwtechnieken aan die koolstofopslag bevorderen en koolstofafbraak afremmen.
 
Gemeente Beernem en landbouwers samen in de bres voor klimaat
Gemeente Beernem vatte in 2020 een proefproject aan rond koolstofopslag in de bodem om de CO2-uitstoot van het gemeentelijke wagenpark te compenseren. “Dankzij de toepassing van een aantal technieken konden we in 2020 al ongeveer 3,2 ton koolstof opslaan op gemeentelijke landbouwgrond”, vertelt schepen van Landbouw Claudio Saelens. “Dat komt overeen met de gemiddelde uitstoot van vijf wagens.” In het najaar besliste de gemeente om het proefproject uit te breiden door bijkomende percelen ter beschikking te stellen van het project.
 
Alle landbouwers in Beernem kregen de kans om in te tekenen. “Rekening houdend met de beschikbare percelen en de technieken waarin de landbouwers interesse hadden, stelden we een groep van tien landbouwers samen, goed voor een totale oppervlakte van 8,72 hectare”, klinkt het. De landbouwers engageren zich om koolstofopslagtechnieken toe te passen. Zo dragen ze bij om samen met de gemeente de klimaatdoelstellingen van het getekende burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie te behalen.
 
“Als jonge landbouwer besef ik dat koolstof in de bodem zeer belangrijk is. Dat het ‘het zwarte goud’ van de bodem is, werd de laatste jaren steeds meer duidelijk door de extreme weersomstandigheden. Daarom werk ik graag mee aan dit project", getuigt deelnemende landbouwer Nick Van Doorne.
 
 
4,6 ton extra koolstof in de bodem
 
Inagro en Boerennatuur Vlaanderen ondersteunen de landbouwers en de gemeente. Dat doen ze onder meer via infomomenten waarin experts van Inagro en deelnemende landbouwers kennis en ervaring uitwisselen. “Rekening houdend met de coronamaatregelen organiseerden we eind februari een digitaal infomoment”, verduidelijkt Evelien Lambrecht, business developer bij Inagro. “Daarin lichtten we toe hoe landbouwers aan de slag kunnen gaan met de technieken. Denk daarbij aan rietzwenkgras zaaien onder maïs, een groenbemester zaaien na de graanteelt, aangepast graslandbeheer en grasklaver inzaaien.” Die acties zijn goed voor 4,6 ton extra koolstof in de bodem, en dus minder CO2 in de atmosfeer.
 
De deelnemende landbouwers zijn intussen ook lid van de agrobeheergroep Beverhoutsveld, een netwerk dat de landbouwers, werkzaam rond agrarisch landschaps-, natuur-, bodem- en waterbeheer, uit het Beverhoutsveld bundelt. De groep krijgt ondersteuning van Boerennatuur Vlaanderen. Inagro vroeg de deelnemende landbouwers ook om hun teelthandelingen en bijhorende kostprijzen bij te houden in een logboek. Zo kunnen ook andere landbouwers met interesse in de technieken kennis opdoen over koolstofopslag.
 
> Inagro ondersteunt het pilootproject in Beernem via het Interreg-project Carbon Farming. De samenwerking in Beernem is samengevat in een korte video op het YouTube-kanaal van Inagro.
 
 
Koolstofscan verzilvert voordelen van koolstofopslag
 
West-Vlaamse landbouwers die de voordelen van koolstofopslag in de bodem willen verzilveren, kunnen gebruik maken van de ‘koolstofscan’. Een adviseur van Inagro brengt de mogelijkheden van carbon farming in kaart voor het individuele landbouwbedrijf. Veelbelovende technieken, de toepassing ervan en de kosten en baten van carbon farming komen aan bod. Landbouwers met interesse, kunnen contact opnemen met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.
 
 

 

Dit persbericht kadert in het Interreg-project Carbon Farming.

20190505Bcarbonfarmingbanner.jpg

Carbon-Farming-RGB-02-A-colour.pngGekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting