De Vlaamse overheid zet extra in op innovatie in de land- en tuinbouwsector. Heb je een innovatief idee of concept voor de productie, verwerking of afzet van landbouwproducten, dan kan je daarvoor extra steun verkrijgen via een nieuwe VLIF-oproep. Land- en tuinbouwbedrijven die een pioniersrol opnemen door een vernieuwend aspect te willen uitrollen, worden zo extra gemotiveerd en ondersteund.

Een innovatief projectidee voor jouw landbouwbedrijf? Maak kans op nieuwe VLIF-investeringssteun!

Waar wil de Vlaamse overheid op inzetten?

Met behulp van projectsteun voor innovatie in de landbouw wil Vlaanderen de land- en tuinbouwbedrijven extra ondersteuning bieden om innovatieve ideeën te realiseren. De focus kan daarbij liggen op circulaire landbouw, precisielandbouw, digitalisering … De Vlaamse overheid ziet vernieuwingen en investeringen in de land- en tuinbouw als een belangrijk aspect binnen de huidige economische en maatschappelijke uitdagingen.

VLIF-innovatie is een aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun. Van 17 maart tot 31 april is het mogelijk om een steunaanvraag in te dienen. Indien je een innovatieve technologie wil uittesten op je bedrijf, kan je zelf als landbouwer een aanvraag indienen. Ook innovatieve samenwerkingsprojecten komen in aanmerking. Zo kan je als groep een aanvraag indienen voor een gezamenlijk initiatief.

 

Wat met water?

Door de droogtecrisissen van de afgelopen jaren en het structurele tekort aan water voor de land- en tuinbouw in droge periodes, zijn we sterk op zoek naar ideeën en mogelijkheden rond waterbevoorrading. Heb je dus een innovatief idee om extra water beschikbaar te stellen op jouw bedrijf? Of zie je mogelijkheden om een innovatieve samenwerking op te zetten rond waterverdeling met enkele buren? Laat dit dan zeker weten en neem contact op met Dries Mergaert, watermakelaar voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw. Hij helpt graag om de projectideeën rond water verder uit te werken.

Dries Mergaert - 051 14 03 62 - dries.mergaert@inagro.be

 

Een innovatief idee! Hoe pak ik dat aan?

Heb je interesse in een vernieuwend concept en wil je dat uittesten op jouw bedrijf? Dien dan een aanvraag ter ondersteuning in via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Wens je wat meer input rond bepaalde onderwerpen (precisielandbouw, digitaliseren …) of wil je een idee aftoetsen met enkele experten. Neem dan contact op met Inagro via klantenservice@inagro.be. We begeleiden en adviseren je graag.

 

Meer info

> Meer informatie rond de projectsteun kan je vinden op de website van het departement Landbouw en Visserij.

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | Smartfarming | -- Algemeen --