Wie gezonde koeien wil die goede technische prestaties leveren, heeft kwalitatief drinkwater nodig. Niet elke rundveehouder kan die kwaliteit verzekeren. Een waterbehandeling is een mogelijke oplossing om de bacteriologische kwaliteit van het water te verbeteren. De komende twee jaar gaan Inagro en Hooibeekhoeve samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s op zoek naar meer kennis over drinkwaterontsmetting bij rundvee. Samen vormen ze de operationele groep ‘Healthy Water for Happy Cows’.

Healthy Water for Happy Cows

Drinkwater is één van de belangrijkste onderdelen van het rantsoen van zowel melk- als vleesvee. Minder kwaliteitsvol drinkwater kan leiden tot tegenvallende productieresultaten. Het kan zelfs zorgen voor ziekte of sterfte bij de dieren. Door de toenemende druk op kwetsbare grondwaterlagen, maakt de rundveehouderij steeds meer gebruik van minder kwetsbare waterbronnen zoals regenwater of ondiep grondwater. Ervaring leert dat de bacteriologische kwaliteit van deze alternatieve waterbronnen sterk kan variëren. Dit stelt veel veehouders voor de keuze: overschakelen naar leidingwater of op zoek gaan naar een passende drinkwaterbehandeling om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.

Onderzoek naar impact op penswerking en prestaties
In de varkens- en pluimveehouderij wordt vaak gekozen om het water chemisch te ontsmetten. Drinkwaterontsmetting is ook binnen rundveehouderij een mogelijke oplossing om de bacteriologische waterkwaliteit te verbeteren. Toch is er grote voorzichtigheid in het gebruik van ontsmettingsmiddelen. Dat komt omdat het nog niet duidelijk is welke invloed dit heeft op de penswerking. Er is weinig documentatie en de ervaring in de praktijk is eerder beperkt. Op dit moment weten we dus niet of de vrees terecht is.

Daarom beslisten Inagro en Hooibeekhoeve om samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s een Operationele Groep op te richten. De groep ‘Healthy Water for Happy Cows’ krijgt steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie en loopt van februari 2021 tot en met januari 2023. Via labotesten en praktijkproeven wordt het effect van chemische drinkwaterontsmetting op de penswerking en de prestaties van koeien onderzocht. Met die info wil de groep bruikbare adviezen verzamelen om Vlaamse rundveehouders op weg te helpen.

Gezocht: praktijkervaringen van rundveehouders
Voor de verzameling van praktijkervaringen lanceert ‘Healthy Water for Happy Cows’ een enquête. Melkvee- en vleesveehouders worden opgeroepen om hun ervaringen met drinkwater en eventuele drinkwaterbehandelingen te delen in een anonieme bevraging.

> Klik op deze link om deel te nemen aan de enquête.


Meer info
An Cools, Inagro
T 051 14 02 19
an.cools@inagro.be
 
Els Stevens, Hooibeekhoeve
T 014 25 94 42
e.stevens@provincieantwerpen.be
 
Meer info over de Operationele Groep ‘Healthy Water for Happy Cows’ vind je op de websites van Inagro en Hooibeekhoeve.
 
logobanner_happy_cows.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Melkveehouderij | Vleesveehouderij