Vanaf nu kunnen West-Vlaamse landbouwers gratis materiaal uitlenen om puntvervuilingen te vermijden. Inagro start daarvoor een proefproject op en zal verspreid over de provincie vijf uitleendepots opstarten waar materiaal beschikbaar is om spuitresten en reinigingswater op te vangen. Dat materiaal beschikbaar stellen moet de drempel verlagen voor landbouwers om verdere vervuilingen te vermijden.

Gratis uitleendienst puntvervuiling

Puntvervuiling blijft nog altijd de grootste bron van verontreiniging van onze waterlopen met gewasbeschermingsmiddelen. Als er resten van vermorsingen of spoelwater van het spuittoestel in de waterlopen terechtkomen, veroorzaken ze daar grote vervuilingen. 1 gram actieve stof is al voldoende om maar liefst 10.000 m³ water te verontreinigen. Het is dus van belang om alle vermorsingen, hoe klein ook, te vermijden.

De meeste landbouwers weten intussen wel dat vermorsingen grote gevolgen kunnen hebben op waterkwaliteit en erkenningen van middelen. Alleen is het niet altijd even duidelijk hoe je die vermorsingen moet vermijden of hoe je het spoelwater moet opvangen.

Daarom sloegen Inagro, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, VMM en De Watergroep de handen in elkaar en werd het PDPO-project “De puntjes op puntvervuiling” opgestart. Een van de pijlers in dit project is het opstarten van uitleendepots waar gratis materiaal ter beschikking staat. Dat materiaal moet landbouwers helpen om rest- en reinigingswater op te vangen.

 

Uitleenmateriaal

mobiele_spoelmat_042021_.jpg

In elk uitleendepot zal er een mobiele spoelmat aanwezig zijn die dienst kan doen als een vul- en spoelplaats. Zodra die mat is opengelegd en de randen opgepompt zijn, kan je erop spoelen. Het reinigingswater wordt opgevangen op de mat. Met de meegeleverde pomp kan je het water overpompen naar een IBC-container of een andere opslag. Zowel voor inwendige als uitwendige reinigingen is deze spoelmat dus een ideaal hulpmiddel.


spoelbakje_042021.jpg

Daarnaast zijn er ook palletboxen of zogenaamde ‘spoelbakjes’ aanwezig. Die bakjes zijn laag genoeg om onder het spuittoestel te plaatsen. Zo kan je de spuitresten of spoelwater uit de tank opvangen. Aan ieder bakje is een kraantje voorzien zodat je het kan laten uitlopen in een grotere opslagtank.IBC_container_042021.jpg
Om het reinigingswater op te slaan, kan je gebruikmaken van een citerne, maar ook een IBC-container is ideaal. Wie geen IBC op het bedrijf beschikbaar heeft kan er ook eentje ontlenen op het depot.

 

Gratis ontlening

Alle materialen zijn gratis beschikbaar en kan je reserveren op www.inagro.be/puntvervuiling. Je maakt daarbij de keuze wat je wil ontlenen, uit welk depot en voor welke periode. Vanuit Inagro bekijken we eerst of het materiaal beschikbaar is in de door jouw gekozen periode. Daarna krijg je een bevestiging per mail. Met deze mail kan je dan op het gekozen depot de materialen afhalen. Uiteraard vragen we om alles met respect te behandelen zodat er zoveel mogelijk landbouwers gebruik van kunnen maken.

 

Zuivering reinigingswater

Het opgevangen reinigingswater moet uiteraard gezuiverd worden. Daarvoor bieden we de Sentinel-dienst aan. De eerste 5 m³ per landbouwer wordt gratis verwerkt en voor de volgende 5-10 m³ krijg je 50% korting. Er kan in totaal 50 m³ verwerkt worden.

 

Uitleenlocaties

In het voorjaar worden vier locaties opgestart bij Inagro (Beitem), Demagri (Langemark-Poelkapelle), Medard Deleersnijder (Meulebeke) en de Schipvaarthoeve (Poperinge). In het najaar komt er nog eentje in de gemeente Beernem.

 

Trainingen en workshops

In een volgende fase zullen we ook trainingen en workshops organiseren in of rond de uitleendepots, in samenwerking met Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat. De data en locaties worden later gecommuniceerd.

 

 

Banner_uitleendienst_puntvervuiling_042021.jpg