Om je gewassen de beste kansen te geven, moet je bodem op chemisch, fysisch én biologisch vlak in orde zijn. Een bodemscan laat zien wat er onder het oppervlak gaande is. De nieuwe reportage van Vilt TeeVee laat zien hoe we samen met Vantage Agrometius een bodemscan uitvoeren bij landbouwer Johan Lavens in Westrozebeke. De scan gaf hem vooral inzichten in het complexe stikstofverhaal. Ook jij kan nog een bodemscan aanvragen.

De voordelen van een bodemscan? Ontdek ze in de reportage van Vilt Teevee

> Bekijk de reportage ‘Bodemscan’ van Vilt TeeVee.

Een bodemscan meet het organische koolstofpercentage en de pH- en EC-waarde van een perceel. Zo ontdekken we de probleemzones en kunnen we die gericht aanpakken.

Onder andere via het project ‘Smartfarming op het menu’ werkt Inagro samen met Vantage Agrometius. De bodemscanner schept elke 20 meter een bodemstaal en duwt die tegen de pH-sensor. Voor een perceel van 5 ha komt dit neer op 250 metingen. Een spectrometer meet elke seconde de aanwezige organische koolstof. Voor een indicatie van bodemtextuur en -verdichting kijken we naar de elektrische geleidbaarheid. De bodemscanner meet die op twee dieptes: 0,30 m en 0,90 m. Elke meting is geregistreerd via een RTK-gps.


Bodemscan biedt grote meerwaarde in het complexe stikstofverhaal

Landbouwer Johan Lavens liet een bodemscan uitvoeren op enkele van zijn percelen. Hij ziet veel mogelijkheden in smartfarmingtechnieken. “Vooral het organisch koolstofgehalte varieert. Bekalken kan ook niet op perceelsniveau bekeken worden. Ik ben ervan overtuigd dat variabel bekalken een van de stappen is om meer rendement uit de bodem te halen”, getuigt Johan. “Je kan het idee hebben dat een perceel er goed bij ligt, maar na een bodemscan zie je toch echt wel opmerkelijke verschillen in bodemvariatie,” gaat hij verder.

Er zijn meer en meer precisielandbouwtechnieken op de markt die plaatsspecifieke problemen kunnen oplossen. Denk aan compost strooien of bekalken via taakkaarten. Johan is er zeker van dat de bodemscans een goed hulpmiddel zijn om toch nog op een verantwoorde manier opbrengsten te halen. Een optimale pH en organisch koolstofgehalte zorgen voor een bodem in optimale conditie. Dat kan ook bijdragen aan het stikstofverhaal dat de laatste jaren complexer geworden is.


Vraag je bodemscan aan!

Een bodemscan aanvragen is nog steeds mogelijk. Naast het uitvoeren van de scan voorzien we ook begeleiding van een Inagro-adviseur. Hij helpt je om de kaarten te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. De adviseur geeft ook advies om variabel te planten en kalk of compost toe te dienen.

Wil je graag een bodemscan laten uitvoeren? Contacteer dan onze klantenservice voor meer info en een prijsofferte. Stuur een mail naar klantenservice@inagro.be of bel 051 27 32 00.

 

Logobanner_PDPO_financiers_liggend.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht | Smartfarming