Het Interreg-project LYSE maakt grensoverschrijdend werk van een geïntegreerd beheer van het risico op overstroming. Er wordt samengewerkt in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië om acties uit te voeren die de overstromingsdreiging in risicogebieden verkleinen. In het kader daarvan werd een waarnemingscentrum voor wateroverlast opgericht. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input te verzamelen. Iedereen kan daarbij helpen!

Waarnemingscentrum voor overstromingen: last van wateroverlast?

LYSE in een notendop

In het project LYSE worden maatregelen genomen om weerbaarder te worden tegen enkele negatieve gevolgen van de klimaatverandering, veranderingen in het grondgebruik en toenemende verstedelijking. Voorspelde gevolgen van de klimaatwijziging zijn meer neerslag gedurende de winter en hevigere onweders. Door toenemende verharding en veranderend grondgebruik kan dit alles samen leiden tot meer wateroverlast op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in gebieden langs de Leie en de Ijzer.

Daarom willen we grensoverschrijdend werk maken van een betere waterbeheersing, want het water stopt natuurlijk niet aan de grens. Milieuvriendelijke waterbouwkundige voorzieningen, retentiebekkens en sensibiliseringsacties kunnen daarbij helpen. Daarvoor wordt in het project samengewerkt met Franse, Vlaamse en Waalse partners.


Waarnemingscentrum voor wateroverlast

Via een online waarnemingscentrum willen we een uniek experiment opzetten rond het in kaart brengen van overstromingen. Het doel is om een grote database samen te stellen met waarnemingsgegevens van wateroverlast.
Via deze website kan ook jij waarnemingen van wateroverlast ingeven. In slechts 1 minuut kan je de informatie over wateroverlast toevoegen. Je kan er een uitgebreid arsenaal aan informatie bondig inbrengen: foto’s, krantenartikelen, video’s …

Welke gegevens moet je ingeven?

  • Adres van de overstroming
  • Details van de overlast: waterloop, datum van de waarneming, extra beschrijving
  • Afbeeldingen, documentatie, video’s
  • Jouw contactgegevens


Heb je informatie over wateroverlast op bepaalde locaties? Neem dan even de tijd om de link te bekijken en de informatie door te geven. Zo draag je bij aan een goede inventarisatie van huidige overstromingsproblematiek, waarop we toekomstige acties kunnen afstemmen.

 LogosProjets_LYSE.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --