Om het effect van belichting met een nieuw type ledlampen (RAYN Growing systems) op paprikaplanten (Capsicum annuum L.) te onderzoeken, werden in het najaar van 2020 twee belichtingsproeven uitgevoerd aan de UGent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, in het masterproefonderzoek van Elise Tardy onder leiding van professoren Kathy Steppe en Jan Pieters (tutor: Simon Lauwers). De planten werden belicht met RAYN toplights, die uitgerust zijn met 13 verschillende, apart controleerbare leds waardoor het spectrum zeer precies kan worden gestuurd. Waterrelaties en groei werden continu gemonitord met plantsensoren.

Nieuws uit de Agrotopia-leerstoel: nieuwe RAYN ledlampen getest bij paprika

In een eerste proef lag de focus op een lichtintensiteitsschema van de lampen doorheen de dag. Hier werd gebruik gemaakt van een breed spectrum, gelijkaardig aan het zonlichtspectrum. Alle planten kregen dezelfde lichtsom en dezelfde fotoperiode van 18 uur. Wanneer lampen geleidelijk aan- en uitgeschakeld werden doorheen de dag, reageerden de planten vegetatief, met een groter blad- en stengelgewicht en meer uitgegroeide zijscheuten.

raynpaprikaapril2021afbeelding2.jpg
Links: Experimentele set-up. Rechts: Morfologie van de paprikaplanten bij verschillend regime van aanschakelen (gelijkmatig versus aan-uit) van de RAYN lampen.

De sterk vertakte planten vertoonden een lager waterverbruik. Mogelijks werd de transpiratie gehinderd door de compactheid van de planten. Paprikaplanten die gedurende 18 uur dezelfde lichtintensiteit kregen, en waarbij het licht dus plots aan- en uitgeschakeld werd, vertoonden een generatieve groei, gekenmerkt door meer en grotere vruchten.

In een tweede experiment was de lichtintensiteit doorheen de dag, en in beide klimaatkamers, gelijk. Het zonlichtbenaderende spectrum van het eerste experiment werd vergeleken met een rood-blauw spectrum (90% – 10%). Paprikaplanten onder het rood-blauwe spectrum waren sterk gedrongen met kortere internodiën en minder uitgesproken zijscheuten. Blad- en vruchtontwikkeling waren gelijk. De plantsensoren toonden aan dat de compactere planten onder rood-blauw licht minder water opnamen, mogelijks opnieuw door een verminderde luchtdoorstroming in het compacte gewas, en dus lagere transpiratie.

De plantsensoren maakten het mogelijk om de respons van paprikaplanten onder verschillende belichtingsstrategieën met de nieuwe RAYN ledtechnologie te onderzoeken, alvorens deze toe te passen in de praktijk.

raynpaprikaapril2021afbeelding1.jpg
Plantsensoren geïnstalleerd op paprikaplanten. Links: PhytoClip op blad meet de verandering in bladdikte. Rechts: De sapstroomsensor (onder) meet het waterverbruik van de plant. De LVDT-sensor (top; Linear Variable Displacement Transducer) meet de verandering in stengeldiameter en groei.Referentie: Elise Tardy (2020) Innovatieve plant-productiesystemen: de eerste stappen naar een compacte groei-eenheid voor paprika (Promotoren: Kathy Steppe, Jan Pieters | tutor: Simon Lauwers)

Contact: Prof. Kathy Steppe (kathy.steppe@UGent.be)


De Agrotopia leerstoel werd in 2017 opgericht aan Universiteit Gent, faculteit bio-ingenieurswetenschappen met de steun van Inagro en REO Veiling

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten | Smartfarming