Heel wat teelten in openlucht, onder kap of in serres hebben bestuiving nodig om vruchten te kunnen voortbrengen. Denk daarbij niet alleen aan fruitbomen, maar ook aan aardbeien, courgettes of zelfs aubergines. Wil je een betere bestuiving van je openluchtteelten? Dan zetten deze tips je zeker op weg!

Inagro brengt imker ‘bij’ boer

Ben je op zoek naar een bestuivingsimker in je buurt die zijn bijenvolken verhuurt, dan kan je contact opnemen met Inagro. We werkten een basislijst uit met bestuivingsimkers en kunnen je zo met de juiste personen in contact brengen. Contacteer Kim De Bus via kim.debus@inagro.be of 051 27 33 77.

Zowel landbouwers als imkers hebben voordelen bij een onderlinge samenwerking. Maar het is belangrijk dat de boer en de imker na afloop van die samenwerking allebei tevreden naar huis kunnen. De boer wil mooie vruchten, de imker wil gezonde bijenvolken. Het is dus belangrijk om vooraf goede afspraken te maken en goed met elkaar te communiceren.

Zo kan je de imker laten weten wanneer je je teelten met gewasbeschermingsmiddelen zal behandelen. Dan kan hij daarmee rekening houden. Hij kan de bijenkasten de avond voordien bijvoorbeeld sluiten en terug openen wanneer het product niet of veel minder schadelijk is voor de bijen.

Zelf hou je best ook rekening met enkele eenvoudige 'bijvriendelijke' landbouwpraktijken. Gebruik selectieve gewasbeschermingsmiddelen die enkel schadelijke insecten aanpakken. Gebruik ze op een doordachte manier: enkel wanneer het niet anders kan. Stem bij voorkeur het tijdstip van de bespuitingen af op het gedrag van de bijen. ’s Avonds spuiten, als de bijen niet vliegen, is ideaal.

Ook bloeiende kruiden helpen de bijen op en rond je bedrijf om actief en gezond te blijven. Bloeiende kruiden in de grasbermen zijn daarvoor uitermate geschikt.

Wil je nog een stapje verder gaan? Zaai dan een bloemenmengsel in. Dat hoeft zeker niet zo groot te zijn. Een overhoek inzaaien volstaat. De interesse voor onze jaarlijkse groepsaankoop bloemenmengsels bewijst dat ook dit jaar heel wat telers prachtige, maar zeker en vast ook nuttige bloemenranden zullen inzaaien.

Geprikt door het onderwerp? Lees zeker onze strip ‘Boer&Bij: een bijzondere samenwerking!’.

logobandkruisbestuivers.png