Het Beespoke-project ontwikkelt teeltspecifieke bloemenmengsels om de biodiversiteit aan bestuivers te ondersteunen en zo de bestuiving van teelten te verhogen. De bloemenmengsels worden samengesteld op maat van de teelt en houden maximaal rekening met de gekende bezorgdheden vanuit de sector. Benieuwd naar de eerste resultaten?

Het zoemt langs de Frontzate

Langs de Frontzate, het gekende fietspad langs de oude spoorlijn tussen Diksmuide en Nieuwpoort, werden enkele jaren geleden grashommels gespot, een soort die in de rest van het land nauwelijks voorkomt. Het Interreg-NSR-project Beespoke ondersteunt bestuivers in het landbouwlandschap, en zo ook de bestuiving van landbouwgewassen. Aan de Frontzate willen we ook de grashommels specifiek een duwtje in de rug geven.

Om die hommelsoort extra te ondersteunen, sloot de Vlaamse Landmaatschappij overeenkomsten af met lokale landbouwers om aangepaste bloemenmengsels met veel vlinderbloemigen (rode klaver, luzerne, wikkes,… ) in te zaaien op akkerranden in het gebied.

Daarnaast experimenteert Inagro met een aangepast (gefaseerd) maaischema van luzerne: in het normale teeltschema wordt luzerne gemaaid op het moment dat de planten in bloei komen. Door het maaischema aan te passen, kan het hele seizoen lang een deeltje van een luzerneperceel tot bloei komen en zo voedsel voorzien voor veel insecten.
2021-05-06-AM-luzerne.jpg


Om na te gaan hoe effectief deze maatregelen zijn als ondersteuning voor de bijen voert Natuurpunt Studie een jaarlijkse monitoring uit. De resultaten van de monitoring in juni vorig jaar leverden al enkele interessante waarnemingen op. Op het luzerneperceel werden naast behoorlijke aantallen foeragerende grashommels, ook donkere klaverzandbij en klaverdikpoot waargenomen naast een hele stoet andere insecten (andere hommelsoorten, dag- en nachtvlinders, zweefvliegen, lieveheersbeestjes…).

Het mooie aan het hele verhaal is dat vlinderbloemigen over het algemeen voor veel verschillende soorten hommels (en andere insecten) interessant zijn. Zo ondersteunen de aangelegde maatregelen dus niet alleen de insecten, maar ook de bestuiving van bijvoorbeeld veldbonen in de buurt, die quasi volledig afhankelijk zijn van bijen voor hun bestuiving. Een echte win-win dus.beespoke.PNG