Vorige maand startten drie enthousiaste landbouwers als smartfarmingpilootbedrijven. Ondersteund door Hogeschool VIVES en Inagro passen ze drie commercieel beschikbare smartfarmingtechnieken toe doorheen de volledige teelt. Ze voeren een bodemscan uit als basis, gevolgd door een variabele toepassing en tot slot brengen ze de variatie in beeld via sensoren of satellietbeelden. In dit nieuwsartikel lees je welke technieken de landbouwers in Veurne, Lissewege en Westkapelle gebruikten.

Smartfarmingpilootbedrijven gaan van start

In een vorig nieuwsartikel las je dat het project ‘Smartfarming op het menu’ met een driegangenmenu werkt als stappenplan voor de landbouwer:

  1. Bodem meten is weten
  2. Gewasmonitoring
  3. Actie

Een bodemscan brengt de bodemvariatie van een perceel in kaart. Zo kan de landbouwer de grondbewerkingen, het zaaien of planten en de bemesting optimaliseren. Door de groei van het gewas te monitoren, linkt hij de bodemtoestand aan de gewasgroei en -gezondheid. Ingrijpen kan via variabele bemesting, waarbij de landbouwer nutriëntengiften toedient op plaatsen waar het gewas ze nodig heeft en zal opnemen. Bij de oogst bepaalt een opbrengstmeting welke zones van het perceel de beste opbrengst hebben. De meting legt meteen ook probleemzones bloot, wat waardevol is voor een volgende teelt.

Samen aan de slag met smartfarming

Drie pilootbedrijven gingen dit jaar van start. Hun enthousiasme en inzet heeft geloond. 15 en 17 hectare aardappelen zijn variabel gepoot en 3,5 hectare maïs is variabel gezaaid. Het was opvallend dat een aantal landbouwers en/of loonwerkers de benodigde technologie, zoals GPS en ISOBUS, al beschikbaar hebben. De moeilijkheid lag vaak in het samenbrengen van de taakkaart, de GPS, het zaai- of plantelement van verschillende merken. Toch is het ons gelukt via een knap staaltje teamwerk. Is je GPS niet gekoppeld met het werktuig? Geen probleem, zones kunnen we visualiseren via de GPS, waardoor manueel schakelen mogelijk is.

Pilootbedrijven in Veurne, Lissewege en Westkapelle

De basis voor het variabel poten was telkens een bodemscan. In Veurne werkten we samen met Agrometius, die in samenspraak met de landbouwer taakkaarten heeft opgesteld op basis van een Veris-bodemscan. Daarbij werd de EC als basis gebruikt. We hielden ook rekening met een schaduwzone op het perceel.

In Lissewege lag de complexiteit in het samenspel van een verschillend merk van planter en GPS. Door een mooie samenwerking tussen de landbouwer, Agrometius en Riemens Mechanisatie NV werd het perceel feilloos variabel gepoot. De uitdaging lag vooral in het vinden van het juiste dataformaat voor de taakkaart. VIVES en Inagro verzorgen de verdere perceelsopvolging, inclusief validatie van de opkomst, opbrengst en maatsortering. De landbouwer zal de percelen opvolgen doorheen het seizoen. Hij doet dat via WatchItGrow, een platform voor satellietbeelden.

In Westkapelle werd variabel maïs gezaaid. De projectpartners stelden samen met de landbouwer en John Deer Dealer Bart Verwilst een taakkaart op. We gebruikten daarvoor de informatie van een SoilXplorer bodemscan (CNH) en opbrengstmetingen van het voorbije jaar. We zullen het effect van de variabele zaai nauwgezet kunnen volgen, zowel in opbrengst als in voederwaarde. Dat komt doordat er bij de oogst zowel online opbrengstmetingen als nabij infraroodmetingen uitgevoerd worden. Ook hier zal de landbouwer het perceel doorheen het seizoen opvolgen in WatchItGrow, samen met studenten van Hogeschool VIVES.

Veris_bodemscan_variabel_aardappel.jpg
Twee pilootbedrijven gingen aan de slag met variabel aardappelpoten op basis van een Veris-bodemscan.

SoilXplorer_bodemscan_variabel_mais.jpg
Een landbouwer ging aan de slag met variabel maïs zaaien op basis van automatische opbrengstmetingen en een SoilXplorer bodemscan (CNH).

ScropXplorer_satelliet.jpg
Naast satellietbeelden gebruiken we gewasscans, zoals de CropXplorer, om de groei op te volgen.

 

Pilootbedrijven zijn ambassadeurs van het project
 
In het project staan zeven West-Vlaamse pilootbedrijven centraal. Die smartfarmingambassadeurs dienen als katalysator in de streek. De landbouwers zullen op één van hun percelen doorheen de volledige teelt smartfarmingtechnieken toepassen. Zij volgen bij wijze van spreken het volledige driegangenmenu. Bij elke stap krijgen ze via het PDPO-project Smartfarming op het Menu 65% financiële ondersteuning en begeleiding van Inagro en Hogeschool VIVES. Op het einde van het seizoen zullen deze ambassadeurs hun ervaringen delen via infoavonden.
 
Wil je meer weten over smartfarmingtechnieken? Of heb je interesse om pilootbedrijf te worden? Contacteer dan Eva Ampe, onderzoeksleider precisielandbouw, via eva.ampe@inagro.be.
 
 

 

Logobanner_PDPO_financiers_liggend.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Groenten Open Lucht | Smartfarming