Het broedseizoen van de kievit valt net samen met de opstart van de veldwerkzaamheden. Om de nesten te sparen, kan je als landbouwer het verschil maken. PlattelandsTV brengt het hele verhaal in beeld.

Vogelvriendelijk boeren in beeld: nestbescherming van de kievit

Vogelvriendelijk boeren. Zo heet dat dan. Je als landbouwer een beetje aanpassen om typische akkerbewoners opnieuw een beetje (adem)ruimte te geven. Veldwerkzaamheden uitstellen tot na het broedseizoen of ‘nestsparend’ te werk gaan, kunnen het broedsucces van akkervogels als kievit of patrijs gevoelig verhogen. Moderne technieken, zoals drones, hebben het potentieel om landbouwers en vrijwilligers te helpen om nesten gemakkelijker te detecteren en efficiënter te beschermen.

Inagro, Boerennatuur Vlaanderen en de Regionale landschappen en Stadlandschappen werken samen in kader van het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ en onderzoeken welke maatregelen zowel voor akkerbouwer als akkervogel haalbaar en nuttig kunnen zijn.

Benieuwd naar het ganse verhaal? Bekijk dan Tournee Provinciale - West-Vlaanderen: Vogelvriendelijk boeren | PlattelandsTVFoto: Digra987/ Adobe Stock

 

logoinagroboernatuur.PNG

 
 

Dit initiatief kadert binnen PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.


kruisbestuiversdef.jpg