Deze week gaat de monitoring van plagen in witloofpercelen voor onze dienstverlening 'waarnemingen en waarschuwingen' terug van start. Die monitoring is geen evidente klus, zo blijkt. De ganse procedure vraagt heel wat tijd en middelen. Automatisering dringt zich dus op! 

De eerste stappen naar de automatisatie van waarnemingen in witloofplagen

Ieder jaar gaan medewerkers wekelijks op pad om de aanwezigheid van witloofmineervliegen en wollige slawortelluizen op te volgen op 20 witloofpercelen verspreid over België. Van alle ingezamelde stalen worden vervolgens de plagen geteld. Dat vereist de nodige insectenkennis, want het gaat om kleine vliegjes die moeilijk herkenbaar zijn en bovendien gemakkelijk te verwarren zijn met andere soorten insecten. Werk voor specialisten, dus.  

Of niet?

In het VLAIO LA-traject HBC.2016.0795 Geautomatiseerde waarnemings- en waarschuwingssystemen insectenplagen in de fruit- en witloofteelt wordt momenteel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een geautomatiseerd, autonoom systeem om insecten te monitoren. Autonome systemen hebben enkele belangrijke troeven:

  • we kunnen veel meer velden opvolgen met veel minder tijdsinzet
  • de waarnemingen volgen elkaar veel sneller op, waardoor we veel korter op de bal kunnen spelen
  • witlooftelers zouden zelfs onafhankelijk van adviseurs de plaagdruk op hun eigen percelen kunnen opvolgen

KULeuven werkt momenteel aan een model op basis van artificiële intelligentie. Het systeem herkent insecten met behulp van gefotografeerde lijmplaten. De computer kan zichzelf uiteraard niet uit het niets aanleren wat een witloofmineervlieg is en wat niet, dus bundelen het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Inagro en KULeuven de krachten om het systeem te trainen.

2021-05-26-witloofplagen.PNG

Komende zomer lichten we de resultaten van onze inspanningen toe tijdens proefveldbezoeken. Hou je mailbox dus goed in de gaten.Meer info?

Thomas Van Loo via thomas.vanloo@inagro.be of 051 27 32 32
Tania De Marez via tania.demarez@inagro.be of 051 27 32 91  

 

 

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het VLAIO LA-traject HBC.2016.0795 “Geautomatiseerde waarnemings- en waarschuwingssystemen insectenplagen in de fruit- en witloofteelt”.  

VLAIO.jpg
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | Witloof