Sinds 2018 experimenteert Inagro met houtkanten, meerjarige bloemenranden, een keverbank en een torenvalkkast op het zogenaamde FAB-perceel. FAB staat voor “functionele agrobiodiversiteit”, ofwel biodiversiteit in het landbouwlandschap die een meerwaarde kan betekenen voor de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan bestuivers of natuurlijke vijanden. Benieuwd naar onze ervaringen? We stellen ze graag aan je voor.  

 
Inagro experimenteert, leert en inspireert: torenvalkkast en keverbank (deel 1/2)

Met de meeste van onze maatregelen stimuleren we in de eerste plaats ecosysteemdiensten die insecten kunnen leveren: bestuiving en natuurlijke plaagbestrijding. We gaan ook een stapje verder. Zo plaatsen we een torenvalkkast op het perceel om na te gaan of dat duiven afschrikt. In dit nieuwsbericht lichten we de resultaten van de torenvalkkast en de keverbank kort toe. In de nieuwsbrief van volgende week gaan we dieper in op houtkanten en bloemenranden.

 

De torenvalkkast  

We plaatsten de torenvalkkast in 2019. Het eerste jaar bleek de maatregel al succesvol, want er vestigde zich een koppel torenvalken. Helaas kwam het koppel niet tot broeden en verlieten ze het nest. Mogelijks zitten de vele activiteiten ter hoogte van dit proefperceel er voor iets tussen. Dit voorjaar spotten we alvast een nieuw koppel. Misschien hebben we dit jaar meer succes.

Onze ervaring: een torenvalkkast plaatsen, heeft zeker zin. Ze wordt snel gevonden door torenvalkjes.  

2021-06-02-torenvalkstraat2.JPG


 

De keverbank  

In het voorjaar van 2019 legden we een keverbank aan. Een keverbank is een opgeploegde strook van 2 tot 3 meter breed en 50 tot 70 cm hoog (zie ook ons nieuwsbericht "All you need is... nuttige insecten dankzij de keverbank en grasstrook"). Het eerste jaar zaaiden we een tijdelijk eenjarig bloemenmengsel in om spontane onkruiddruk van probleemkruiden tegen te gaan.  

Vanaf het najaar zaaiden we het definitieve meerjarige keverbankmengsel in. Dat bestaat hoofdzakelijk uit grassen die in pollen groeien. Insecten (zoals de loopkever) overwinteren graag in die pollen. Omdat de keverbank wat boven het maaiveld uitsteekt, blijft hij droger en warmt hij sneller op in het voorjaar. Zo wordt de kever vroeger actief. Als alles goed gaat, hoef je het keverbankmengsel na inzaai niet meer te maaien.  

Keverbankmengsel: Rietzwenkgras, Roodzwenkgras, Kropaar, Beemdlangbloem, Timothee, Korenbloem, Knoopkruid, Gewoon duizendblad, Gewone rolklaver, Grote klaproos, Muskuskaasjeskruid, Wilde peen, Grote kaardenbol, Komkommerkruid.

Onze ervaring: Omdat het eenjarige mengsel tot bloei is gekomen, kiemden veel van de eenjarige bloemenzaden in het voorjaar van 2020 opnieuw. Een keverbank werkt optimaal als er meer polvormende grassen zijn dan bloeiende kruiden. Daarom maaiden we de opkomende groeitoppen van de eenjarigen. Dat zou hun groei en verdere opkomst moeten beletten. De meeste kruiden zijn ondertussen verdwenen en de grassen overheersen (vnl kropaar). Een eenmalige maaibeurt was hier noodzakelijk, maar in principe hoeft een keverbank niet gemaaid te worden als het definitieve mengsel direct in het najaar ingezaaid kan worden.  


2021-06-02-keverbank.jpg