Sinds de zomer van 2017 worden we in West-Vlaanderen geconfronteerd met langere periodes van droogte. Dat resulteert iedere zomer in beperkingen in het gebruik van oppervlaktewater voor irrigatie. Eigen watervoorziening en zuinig omgaan met het beschikbare water zijn dan ook actueel. Om je verder op weg te helpen, worden er halfweg juni twee webinars georganiseerd.

Watervoorziening voor irrigatie, een zorg voor menig akkerbouwer en groenteteler

Talkshow Industrie-water-boer

Op 16 juni vindt de online talkshow industrie-water-boer plaats.
Daarin blikken we terug op het F2AGRI-project. Dat project maakte een succesvolle samenwerking mogelijk tussen twee voedingsbedrijven en omliggende landbouwers. In West-Vlaanderen werken Ardo en de vennoten van INERO daarvoor samen. In Nederland is dat de brouwerij Bavaria en de landbouwers die verenigd zijn in de coöperatie Boer, Bier, Water.

Ben je benieuwd naar de drijfveren van de voedingsbedrijven om met dit project te starten? En wil je te weten komen hoe de landbouwers terugkijken op hun deelname? Neem dan zeker deel aan deze talkshow.

> Meer info en inschrijven.

 

Webinar Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken

Op 22 juni vindt de webinar Irrigatie: van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken plaats. Daarin helpen we je graag op weg om de waterbeschikbaarheid op je bedrijf te verhogen. In droge periodes is de inzet van gezuiverd afvalwater voor een aantal bedrijven een deel van de oplossing om voldoende water beschikbaar te hebben. Waar kan je gezuiverd afvalwater ophalen en is dat water wel van voldoende kwaliteit?. Op die vragen krijg je een antwoord tijdens deze webinar.

Daarna lichten we de proefresultaten van het gebruik van druppelirrigatie in bloemkool en venkel toe. Om onder andere verdamping tegen te gaan, worden op (kleinere) bedrijven mulchlagen aangelegd. Op het biobedrijf van Inagro legden we in 2020 een proef aan waarbij we verschillende mulchlagen uittestten in de teelt van venkel. Benieuwd naar de resultaten? We lichten ze in deze webinar toe. Tot slot bespreken we de mogelijkheden van het MIRLET-model bij sturing van de irrigatiestrategie voor selder.

> Meer info en inschrijven.

 

Teken in op de oproepen

Om de lokale waterbeschikbaarheid te verhogen, lopen er ook twee projectoproepen van de Vlaamse overheid, Proeftuinen droogte en Water-Land-Schap 2.0.

  • Proeftuinen droogte zet in op innovatieve samenwerkingsverbanden die waterbesparing en/of circulair watergebruik ondersteunen. Daarvoor moet samengewerkt worden tussen minstens drie private bedrijven.
    > Meer info.
  • De oproep Water-Land-Schap 2.0 maakt werk van een uitvoeringsgericht gebiedsprogramma dat de uitdagingen van droogte en waterschaarste in een specifieke regio concreet aanpakt. In deze oproep is het ook mogelijk om een kleinschaliger innovatief idee, dat een duidelijke impact kan hebben op de wateruitdagingen, verder uit te werken.
    > Meer info.

Landbouwers met projectideeën kunnen voor ondersteuning terecht bij de watermakelaar van Inagro.

 

Meer info

Wil je meer weten? Heb je vragen? Neem contact op met Dries Mergaert via 051 14 03 62.

 

 

Deze webinars worden georganiseerd met de financiële steun van

20210518_All logo's steunverleners.png

De projecten worden uitgevoerd met volgende partners:20210504_All logo's partners.png