Het rapport graangewassen omvat onderzoeksresultaten van het fytotechnisch onderzoek bekomen tijdens het seizoen 2018-2019 op wintertarwe, wintergerst en spelt.

Jaarverslag Graangewassen 2019
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw