Sierganzen laten ontsnappen of bewust uitzetten in de natuur is geen goed idee. De dieren die het overleven, gedragen zich vaak agressief en veroorzaken heel wat schade en overlast. Verwilderde ganzen voederen, versterkt het probleem en is bij wet ook verboden.

Wild van ganzen? Laat ze niet verwilderen

Sierganzen die ontsnappen of worden vrijgelaten, zorgen voor heel wat overlast en schade. Denk maar aan vervuiling van ligweiden in recreatiedomeinen en hun agressieve gedrag ten opzichte van mensen en dieren. Ze veroorzaken ook heel wat landbouwschade en vernielen de inheemse natuur.  

Soorten als de Canadese gans en de Nijlgans komen van oorsprong niet voor in onze streken en hebben een sterk invasief karakter. Dat betekent dat ze domineren ten opzichte van de streekeigen soorten, waardoor ze die laatste vaak verdrijven. Daarnaast werkt het ook verbastering van inheemse soorten in de hand. Zo is de witte boerengans een soort die gemakkelijk kweekt met de wilde soorten.

Daarom doen we opnieuw een oproep om geen ganzen te laten ontsnappen of uit te zetten in de natuur. Verwilderde dieren voederen, versterkt het probleem en is bij wet ook verboden.  

 

Meer info

Contacteer Anne Decuypere via anne.decuypere@inagro.be.